11
08 2016
607

În 2018, la Cahul va fi construită o nouă stație de epurare, cu sprijinul finaciar al Germaniei

În anul 2018, la Cahul va fi construită o Stație de epurare a apelor reziduale, totodată, va fi modernizată Stația de tratare a apei potabile, vor fi restabilite rețelele de distribuție a apei potabile și a celor de sanitație, prin intermediul proiectului „Asigurarea alimentării cu apă și sanitație în raionul Cahul”.

Recent, a fost semnat Memorandumul de înţelegere cu privire la constituirea unui cadru de colaborare între părți în realizarea proiectului, document care constituie baza viitorului proiect investițional. Memorandumul a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM în calitate de Agenţie de Implementare a Proiectului (AEP), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în calitate de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), Consiliul Raional Cahul, Primăria or. Cahul şi ÎM Apa-Canal Cahul în calitate de beneficiari ai proiectului.

Scopul proiectului dat este de a îmbunătăți alimentarea cu apă și canalizare pentru populația din raionul Cahul (la prima etapă de proiect vor beneficia 48 mii de cetăţeni), în ceea ce privește accesul, securitatea aprovizionării și calitatea apei. Impactul va fi considerabil mai ales pentru populația rurală, care în prezent nu este conectată la rețelele de apă, precum și pentru populația deosebit de vulnerabilă la probleme de sănătate.

Prin semnarea memorandumului părțile și-au exprimat acordul privind implementarea investițiilor menționate în cadrul fazei I a proiectului cu o valoare totală de 12 mil. euro.

Având în vedere prevederile Acordului Financiar semnat între Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW şi ministerul de resort pe 24 martie 2015, proiectul este susţinut financiar de Ministerul Federal de Dezvoltare şi Cooperare Europeană al Germaniei (BMZ), implementat prin intermediul Bancii de Dezvoltare KfW.

Compania Posch&Partners Consulting Engineers în asociere cu MACS Management&Consulting Services au fost contractate pentru a executa Studiul de fezabilitate pentru îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din raionul Cahul.

În concordanță cu obiectivele strategiei naționale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, Guvernul German, prin intermediul KfW, a făcut un angajament de 28,5 mil. Euro sub formă de grant și finanțează două proiecte de importanță strategică pentru Moldova. Acestea vizează zonele de centru și sud ale țării, unde alimentarea cu apă potabilă se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ, iar multe localități nu sunt conectate la sistemele de alimentare/canalizare.

KfW este banca de dezvoltare a Guvernului German, lider al sectorului bancar german și una dintre cele mai mari bănci din Europa, orientată atât spre susținerea economiei naționale, cât și spre dezvoltarea statelor în tranziție. KfW deține 70 de reprezentanțe și oficii în întreaga lume. În Moldova este prezentă din 1999, în special pe segmentul infrastructurii sociale din Moldova.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.