16
09 2016
748

În semestrul I mărimea minimului de existenţă a constituit 1813,7 lei pentru o persoană

În semestrul I din 2016, mărimea minimului de existenţă a constituit în Moldova, în medie, 1813,7 lei pe lună pentru o persoană, fiind în creştere faţă de semestrul I 2015 cu 5,2%. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1972,1 lei, sau cu 12,2% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1758,4 lei şi cu 11,6% mai mult comparativ cu mediul rural – 1767,7 lei. Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vîrstă aptă de muncă – 1926,0 lei şi, în special, bărbaţilor – 2082,4 lei, comparativ cu 1757,3 lei în cazul femeilor. Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1715,8 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 658,3 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an pînă la 1942,2 lei pentru un copil în vîrstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 12,2% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de pînă la un an această diferenţă constituie 19,4%. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2016 au constituit, în medie pe o persoană, 2028,6 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 11,8%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 4835,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,5 ori. Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 5,6 ori, iar cel minim – de salariaţii din agricultură, silvicultură și pescuit, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,5 ori. Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1523,6 lei şi reprezintă 84% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2016, a constituit 1278,8 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 83,9%. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1186,7 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 80%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (440 lei) asigură doar 29,7% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

via | infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.