06
05 2017
479

În trimestrul I Moldova a exportat mărfuri de $528,2 mil.

În luna martie curent s-a înregistrat o creștere surprinzătoare a exporturilor de mărfuri din R. Moldova. Aceasta a fost cu peste 30% mai mare față de perioada similară a anului trecut.

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2017 s-au cifrat la $212,1 mil., cu 31,5% mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În ianuarie-martie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat $528,2 mil., volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 26,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit $347,4 mil. (65,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 31,8% față de ianuarie-martie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 20,1%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat $180,8 mil. (34,2% din total exporturi), majorându-se cu 18,1% comparativ cu ianuarie-martie 2016.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE-28) au însumat $335,6 mil. (cu 26,4% mai mult față de ianuarie-martie 2016), deținând o cotă de 63,5% în total exporturi (63,8% — în ianuarie-martie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,1% (20,4% — în ianuarie-martie 2016), ce corespunde unei valori de $106,0 mil. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 24,7%, comparativ cu ianuarie-martie 2016.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor către România (+29,3%), Federația Rusă (+42,0%), Turcia (de 2,2 ori), Italia (+20,1%), Germania (+26,9%), Bulgaria (de 1,8 ori), Spania (de 7,8 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+19,1%), Elveția (de 2,1 ori), Belarus (+10,8%), Austria (+38,4%), Polonia (+11,2%), Olanda (+31,4%), Georgia (de 1,6 ori), Grecia (+26,9%), Belgia (+52,3%), Serbia (de 3,9 ori), Iordania (de 14,4 ori), Liban (+35,8%), Malaysia (de 1,7 ori) și Emiratele Arabe Unite (de 3,7 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 27,8%.

În ianuarie-martie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016 s-au marcat creșteri la exporturile de semințe și fructe oleaginoase (+59,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,1 ori), mașini și aparate electrice (+33,8%), legume și fructe (+24,4%), produse medicinale și farmaceutice (de 2,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+12,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,7%), fire, țesături și articole textile (+16,7%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 3,5 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+32,0%), produse chimice organice (de 1,8 ori), vehicule rutiere (+38,6%), produse lactate și ouă de păsări (+54,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,7 ori), mobilă și părțile ei (+5,1%), carne și preparate din carne (de 2,2 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,8 ori), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 25,8%.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.