04
02 2016
829

În 2016, Moldova trebuie să elimine toate restanţele la transpunerea actelor UE în legislaţia naţională

Eliminarea tuturor restanţelor la transpunerea actelor Uniunii Europene în legislaţia naţională, urgentarea adoptării pachetului de legi aflate în Parlament /15 proiecte/, precum şi elaborarea iniţiativelor legislative de racordare a cadrului legal la acquis-ul comunitar – acestea sînt priorităţile agendei de implementare a DCFTA pentru anul 2016. Declaraţia a fost făcută astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, de către Inga Ionesii, şefa Direcţiei generale cooperare economică internaţională a Ministerului Economiei, informează Moldpres. În ceea ce priveşte rezultatele primului an de aplicare provizorie a Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA), sursa citată a menţionat progrese la mai multe capitole ale DCFTA, precum: energetica, fiind adoptată în prima lectură Legea nouă privind gazele naturale, dar şi cea a energiei electrice, aprobată de Guvern, infrastructura calităţii cu legile noi privind metrologia, supravegherea pieţei, adoptate în prima lectură de Parlament ş.a. Astfel, nivelul de realizare a acţiunilor planificate din Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016, în perioada 1 septembrie 2014 – decembrie 2015, a fost îndeplinit în proporţie de 56%, sau 168 de acţiuni din totalul de circa 300, a precizat Ionesii. Principalele progrese înregistrate în implementarea angajamentelor din DCFTA pe segmentul energeticii constituie diversificarea căilor de aprovizionare cu resurse energetice în domeniul gazului prin construcţia şi darea în exploatare a conductei Ungheni-Iaşi. Totodată, a fost asigurat cadrul juridic necesar realizării proiectelor interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din R. Moldova şi România, prin semnarea la 21 mai 2015, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernele acestor țări, a precizat aceeaşi sursă. Un subiect important al anului 2015 a constituit identificarea soluţiilor pentru extinderea aplicării Titlului V din Acordul de Asociere RM-UE /Comerţ şi aspecte legate de comerţ/ din 1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul R. Moldova. În urma consultărilor, UE a publicat în Jurnalul Oficial Decizia Consiliului de Asociere RM-UE privind aplicarea titlului V, care are la bază un set de măsuri de facilitare a comerţului cu UE în regiunea transnistreană, convenit cu Tiraspolul. Astfel, 40% din exporturile Transnistriei sînt orientate spre piaţa UE, iar alte 35% - către piaţa R.Moldova. În acest sens, se preconizează pe parcursul anului curent organizarea şedinţei Grupului de lucru pe economie şi discutarea aspectelor legate de implementarea foii de parcurs cu raportarea realizărilor înregistrate de partea transnistreană, a accentuat Inga Ionesii. Cu referire la accesul pe piaţă al mărfurilor şi valorificarea contingentelor tarifare la export în UE, oficialul a precizat că, în perioada ianuarie-noiembrie 2015, exportul de mărfuri destinate ţărilor UE a însumat 1 mlrd 119,3 mln de dolari SUA, deţinînd o cotă de 62,1% în total exporturi. În aceeaşi perioadă, importurile din ţările Uniunii Europene s-au cifrat la 1 mlrd 797,3 mln de dolari SUA cu o pondere cu 49,5% în total importuri. La capitolul export, principalii parteneri europeni ai Republicii Moldova sînt: România, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Germania, Franţa, Polonia şi Olanda, iar în ceea ce priveşte importul – România, Germania, Italia şi Polonia, a precizat Ionesii.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.