02
04 2014
1922

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23.12.2013, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat specificaţi în anexa nr.3 la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct. 1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) ale punctului 3 sînt obligaţi să prezinte Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul I anul 2014 pînă la data de 20 aprilie curent. La fel, plătitorii de contribuţii la BASS menţionaţi sînt obligaţi să transfere contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii lunar, pînă la sfîrşitul linii imediat următoare celei de gestiune. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pot depune declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hărtie sau prin metoda automatizată de raportare. Declaraţiile forma 4-BASS pe suport de hîrtie se prezintă structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în care aceştia sînt înregistraţi. Metoda automatizată de raportare se efectuează prin intermediul sistemului informaţional automatizat „e-Reporing” selectînd zona CNAS accesat la adresa http://raportare.md. Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor forma 4-BASS potrivit alin. (1) art. 294 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (1) art. 2941 al Codului Contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 „se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. De asemenea, conform alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 „neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate”. Reieşind din cele relatate mai sus şi din principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale solicită plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să exercite obligaţia conform legii.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.