Catalogul instituţiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale

este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia sus-numită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

FAQ prezentare a declaraţiilor prin Internet (SIA „e-Reporting”)

www.cnas.md

23
07 2021
235

Cine poate beneficia de bilet de tratament sanatorial peste rând

De bilet de tratament sanatorial peste rând, indiferent dacă anterior au beneficiat de acesta în modul stabilit, pot beneficia persoanele care au pneumofibroze, drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.190/2010 (prin care a fost aprobat Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor) și Hotărârea Guvernului nr.290/2010 (potrivit Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial),
Detalii
22
07 2021
220

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

20
07 2021
137

În BASS au fost acumulate 54,8% din suma anuală

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru semestrul I al anului 2021. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 14478,7 mil. lei sau 54,8% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 7745,1 mil. lei sau 51,4% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 988,4 mil. lei sau cu 14,6%.
 


Detalii

16
07 2021
609

Cum verificăm statutul certificatului medical

Casa Națională de Asigurări Sociale amintește tuturor beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul respectiv urmează a fi accesat prin intermediul paginii de internet oficială a CNAS de la butonul „Statutul certificatului medical" prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale; dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia;
Detalii
08
07 2021
137

Moldova și Grecia negociază Acordul de asigurare socială

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, în perioada 6-8 iulie 2021, la Atena se desfășoară cea de a III-a rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Elenă.
 
Documentul are drept scop asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială pentru persoanele care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau au domiciliul pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.
Detalii
01
07 2021
480

Astăzi intră în vigoare noi reguli privind vârsta de pensionare

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că începând cu 1 iulie 2021, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani şi 6 luni, iar  stagiul complet de cotizare este de 32 de ani şi 6 luni.

În acelaşi timp, bărbaţii, care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă, trebuie să aibă 63 de ani și stagiu de cotizare de 34 de ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019.


Detalii

28
06 2021
489

Физлица могут передать трудовые книжки на сканирование в любую ТКСС

Национальная касса социального страхования внесла изменения в Положение о сканировании информации из трудовых книжек за период трудовой деятельности, реализованной до 1 января 1999 г. Соответствующий Приказ НКСС опубликован в Monitorul Oficial 25 июня.
 
Согласно документу, физические лица, не являющиеся получателями пенсии, имеют право в индивидуальном порядке представлять оригинал трудовой книжки, находящейся в их распоряжении, для сканирования и дополнения информации из индивидуального счета социального страхования данными о периодах работы, выполненной до вышеуказанной даты.
Detalii
28
06 2021
2672

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Întrebări și răspunsuri

Aspectele ce țin de modul de stabilire și plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sunt mediatizate cu regularitate de PP „Monitorul Fiscal FISC.md” și sunt cunoscute cititorilor noștri fideli. Totodată, contabilii începători încă mai au neclarități la acest subiect, fapt care ne impune să venim cu o recapitulare generalizatoare a subiectelor ce se referă la baza de calcul, sursa de plată, condițiile de stabilire a respectivei indemnizații etc. Menționăm, informația ce urmează este oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale.


Detalii

22
06 2021
528

IRM19: protecția drepturilor angajaților la indemnizații

Obligativitatea prezentării de către angajatori a formularului IRM19 este prevăzută de art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor.
 
În contextul în care informaţia din IRM19 este utilizată pe larg la stabilirea a mai multor prestaţii de asigurări sociale de stat, formularul se depune în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă,
Detalii
22
06 2021
522

CNAS: clasificația economică pentru achitarea contribuţiilor de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte: 25 iunie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)
    Detalii