Catalogul instituţiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale

este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia sus-numită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

FAQ prezentare a declaraţiilor prin Internet (SIA „e-Reporting”)

www.cnas.md

27
07 2022
219

CNAS: graficul finanțării prestațiilor sociale în luna august

Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat graficul finanțării prestațiilor sociale destinate familiilor cu copii și indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în luna august 2022.


Astfel, conform graficului, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, indemnizațiile pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizațiile
Detalii

21
07 2022
2483

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
07
07 2022
651

Verificarea statutului certificatului medical

Statutul certificatului medical poate fi verificat online, la accesarea rubricii „Statutul certificatului medical”, reiterează Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice:
  • dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale;
  • dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia; 
  • dacă mijloacele financiare au fost transferate pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Detalii
05
07 2022
191

CNAS: Opinia ta contează!

Сhestionarea beneficiarilor de prestații sociale are drept scop evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, anunță autoritatea. Astfel,  cetăţenii au posibilitatea să evalueze procesul de deservire din cadrul structurilor instituției și să contribuie la îmbunătățirea calității acesteia prin completarea chestionarului  „OPINIA TA CONTEAZĂ!” pe pagina web oficială a CNAS.
 
CNAS menționează că completarea chestionarului este anonimă şi face parte dintr-un proces complex de evaluare a bunei funcționări a instituției în parcursul acesteia spre modernizare, digitalizare și eficientizare.


Detalii

04
07 2022
412

Новые условия для назначения пенсий женщинам вступили в силу 1 июля

С 1 июля 2022 г. стандартный пенсионный возраст для назначения пенсии по возрасту для женщин составляет 60 лет, а полный страховой стаж – 33 года, сообщает Национальная касса социального страхования. Для мужчин пенсионный возраст остается неизменным с 1 июля 2019 г. и составляет 63 года при страховом стаже 34 года.
 
Вместе с тем, право на сокращение стандартного пенсионного возраста предоставляется женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей в возрасте до 8 лет. Для них пенсионный возраст снижается на 3 года и на 1 июля текущего года составляет 57 лет.


Detalii

01
07 2022
41222

Noi condiţii de pensionare pentru femei, în vigoare din 1 iulie 2022

Începând cu 1 iulie 2022, vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pentru femei este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare – 33 ani, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Pentru bărbaţi vârsta de pensionare rămâne neschimbată, constituind 63 ani, iar stagiul de cotizare – 34 ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019.
 
Totodată, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă femeilor care au născut şi au educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii. Pentru acestea vârsta de pensionare se diminuează cu 3 ani și de astăzi, 1 iulie 2022, constituie 57 ani.
 


Detalii

01
07 2022
181

Июльский график встреч граждан с представителями НКСС

Информационная кампания «Пенсии в Республике Молдова – будь информированным!», запущенная в мае месяце Национальной кассой социального страхования, доказала свою эффективность. Напоминаем, целью кампании является повышение уровня прозрачности механизмов установления, начисления, индексации и повышения пенсий в нашей стране.
 
В ходе акции работники территориальных касс социального страхования проводят встречи с населением и ответственными лицами на местах, информируя их об условиях назначения и методах исчисления пенсий. Так, только в июне было организовано более 170 мероприятий,
Detalii
28
06 2022
890

CNAS: drepturile cetăţenilor RM și FR în domeniul asigurării cu pensii nu sunt afectate

Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu precizări ce țin de denunțarea de către Federația Rusă a Acordului privind garantarea drepturilor cetăţenilor din statele membre ale CSI în domeniul pensiilor, având în vedere multiplele adresări ale cetățenilor, precum și informațiile apărute în mass-media asupra acestui subiect.
 
Astfel, deși Federaţia Rusă a denunțat Acordul privind garantarea drepturilor cetăţenilor din statele membre ale CSI în domeniul pensiilor, care a fost semnat la Moscova la 13 mai 1992, faptul nu are incidenţă asupra cetăţenilor Republicii Moldova.


Detalii

23
06 2022
370

Contribuțiile la BASS: clasificația economică pentru plătitori

Termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat în luna curentă este data de 27 iunie, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale.  CNAS reiterează că, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexă au obligaţia să declare, cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) calculate pentru luna mai 2022 până la data de 27 iunie 2022 inclusiv.
    Detalii
14
06 2022
775

IPC21: за июль отражаем информацию с применением СОRМ 006-2021

Национальная касса социального страхования сообщает, что в целях актуализации в информационных системах учета Классификатора занятий CORM 006-2021, доступна его электронная версия в форматах EXCELL и DBF, с которой можно ознакомиться здесь. Также можно найти сравнительную таблицу переноса профессий из СОRМ 006-14 в СОRМ 006-2021.
 
НКСС напоминает, что с 1 августа 2022 г. при заполнении формуляра за июль 2022 г. при представлении отчетности будет использоваться в Декларации IPC21 (рубрика № 8) новая редакция CОRM 006-2021,
Detalii