Catalogul instituţiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale

este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia sus-numită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

FAQ prezentare a declaraţiilor prin Internet (SIA „e-Reporting”)

www.cnas.md

23
02 2021
856

CNAS: clasificația bugetară pentru achitarea CAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 februarie 2021 este termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

 

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 - 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) 
    Detalii
23
02 2021
259

CNAS: regulament tranzitoriu la SI „Protecția Socială”

Criteriul de bază de identificare a persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale reprezintă codul CPAS – un numeric din 11 cifre. La contul personal de asigurări sociale are loc acumularea informaţiei despre contribuţiile de asigurări sociale calculate, plătite și declarate pentru fiecare asigurat, în baza căruia se stabilesc prestaţiile de asigurări sociale prevăzute de legislație.
 
Casa Națională de Asigurări Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
Detalii
19
02 2021
363

CNAS solicită cooperarea angajatorilor

În scopul stabilirii cuantumului pensiei reexaminate foștilor angajați ai întreprinderilor în termenii prevăzuți de legislație, Casa Națională de Asigurări Sociale solicită agenților economici cooperarea operativă a acestora cu CNAS prin prezentarea răspunsurilor la adresări în termeni optimi, pentru a permite pensionarilor să beneficieze de drepturi sociale corespunzătoare activității desfășurate pe parcursul anilor de muncă.
 
Reamintim că, de la 1 ianuarie 2021, se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 7 la 10 ani.

Detalii
17
02 2021
127

CAS acumulate în luna ianuarie 2021 sunt în descreștere

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2021, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 2779,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivelul de 10,8% a planului anual de 25792,0 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1096,5 mil. lei sau 7,3% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma CAS acumulate în prima lună a anului 2021 a înregistrat o descreştere cu 43,7 mil. lei sau cu 3,8%.

Detalii
04
02 2021
281

ACCES CPAS, în suportul subiecţilor declarării averii și intereselor personale

Verificarea informației din contul personal de asigurări sociale de către persoanele asigurate care dispun de parola de acces la contul personal sau semnătură electronica este o oportunitate oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale, la utilizarea aplicației ACCES CPAS.
 
CNAS amintește că contul personal de asigurări sociale al persoanelor asigurate conține nu doar informația cu privire la contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate de către angajator la bugetului asigurărilor sociale, în temeiul căreia se stabilesc toate prestațiile de asigurări sociale, dar și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Detalii
02
02 2021
185

Și mediatorii sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitori la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale a determinat lista actelor ce urmează a fi prezentată de liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiţiei pentru a fi asigurată evidenţa acestei categorii de plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat1, operand modificări la Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A/2015 (Regulament).
 
Noile prevederi au la bază modificările aprobate prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, care sunt puse în aplicare din 1 ianuarie 2021 în Legea nr. 489/199 privind sistemul public de asigurări sociale și țin de reglementarea evidenței și contribuțiilor categoriei de plătitori şi
Detalii
28
01 2021
1109

IPC21: declararea corectă a unor funcții de adjuncți

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, începând cu 1 februarie 2021, la completarea tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 a apărut oportunitatea de declarare a derivatelor pentru codurile funcțiilor din Clasificatorul profesiilor din Republica Moldova. De menţionat că, această opțiune a fost realizată la solicitarea contabililor din mai multe entități economice, reprezentanți ai mediului de afaceri.
 
În perioadele anterioare nu a existat posibilitatea de declarare corectă a unor funcții de adjuncți, spre exemplu, contabil șef-adjunct, director-adjunct etc. Imposibilitatea indicării acestor coduri duce la denaturarea informației reflectate în conturile persoanelor asigurate.
Detalii
28
01 2021
169

CNAS a achitat toate prestațiile sociale

Toate tipurile de pensii au fost finanțate în luna ianuarie în volum deplin și în termenii stabiliți, beneficiarilor fiindu-le transferate mijloace financiare în sumă de 1,5 mld. lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale. Amintim că, la data de 1 ianuarie 2021, numărul beneficiarilor de pensii a constituit 686251 persoane. În momentul de față, CNAS dispune de sursele financiare necesare pentru a începe finanţarea pensiilor în luna februarie, având în sold 455 mil. lei.
 
Anterior CNAS a informat că operațiunile de finanţare a tuturor prestaţiilor de asigurări sociale (toate tipurile de pensii, suportul financiar, ajutorul de deces, alocaţii, suportul unic, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizaţiile de maternitate,
Detalii
25
01 2021
3555

CNAS: cum calculăm CAS și indemnizațiile în anul 2021

Pentru certificatele de concediu medical prezentate în anul 2021 pentru perioadele anului 2020 se stabileşte indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului cu respectarea prevederilor legale şi se declară în luna de calcul în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC21 cu utilizarea categoriilor persoanelor asigurate, după caz „15311 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă, achitată din contul angajatorului”, „15321 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, achitată din contul angajatorului” şi se indică perioadele la care se referă.

Detalii
20
01 2021
220

Beneficiarii de prestații sociale

La 1 ianuarie 2021, în baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale erau înregistrați 686251 beneficiari de pensii, alocații sociale și indemnizații adresate familiilor cu copii. Mărimea medie a prestației a constituit 2104 lei.
 
Cei mai mulți beneficiari înregistrați sunt persoanele cu pensii pentru limită de vârstă – 522821, cu mărimea medie a pensiei constituind 2067 lei. Totodată, au fost înregistrați 119015 beneficiari de pensii de dizabilitate, mărimea prestației fiind de 1516 lei. Pensii de urmaș au fost acordate la 10988 persoane, iar pensii unor angajați din domeniul culturii – la 32 de persoane.

Detalii