Catalogul instituţiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale

este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia sus-numită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

FAQ prezentare a declaraţiilor prin Internet (SIA „e-Reporting”)

www.cnas.md

18
07 2019
583

Lista contribuabililor care nu au ridicat de la CTAS carnetele de muncă scanate

După anunțurile anterioare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale și ale Serviciului Fiscal de Stat, CNAS a făcut publică lista agenților economici care nu au ridicat de la casele teritoriale o parte din carnetele de muncă scanate. Astfel, CNAS se adresează către cei 552 contribuabili să vină la structurile teritoriale și să ridice carnetele de muncă, care urmau să fie restituite angajaților până la data de 28 decembrie 2018.

CNAS reamintește că, conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2018, în sarcina autorității a fost pusă responsabilitatea de scanare a carnetelor de munca în scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația aferentă stagiului de cotizare realizat până la 1 ianuarie 1999.
Detalii
17
07 2019
114

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă a constituit 1079,33 lei

În prima jumătate a anului curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale erau 700887 beneficiari de pensii, iar mărimea medie a prestației a constituit 1895,07 lei, informează CNAS.

Cei mai mulți beneficiari primesc pensie pentru limită de vârstă – 527710 persoane, mărimea medie a prestației fiind de 1834,21 lei. Totodată, 123448 persoane beneficiază de pensie de dizabilitate cu mărimea medie de 1431,30 lei, iar beneficiari de pensii de urmaș sunt 11191, mărimea prestației constituind 977,42 lei.
Detalii
17
07 2019
86

În semestrul I veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 523,3 mil. lei

În primul semestru din acest an, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 53,0%, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale.

Potrivit informațiilor, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 6633,5 mil. lei sau 51,9% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Față de perioada similară a anului 2018, indicatorul a înregistrat o creştere cu 332,1 mil. lei sau cu 5,3%.
Detalii
01
07 2019
662

A crescut vârsta standard de pensionare

De la 1 iulie 2019 se majorează vârsta standard de pensionare. Astfel, bărbaţii care intenţionează să-şi realizeze dreptul la pensie pentru limită de vârstă după 1 iulie 2019 trebuie să cunoască că pot beneficia de acest drept dacă au împlinit 63 de ani, având un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona de la 1 iulie 2019 la vârsta de 58 de ani şi 6 luni, având un stagiu de cotizare de 31 de ani şi 6 luni.

Menţionăm că atât bărbaţii, cât şi femeile, la atingerea vârstei de pensionare, pot beneficia de pensie şi în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet de cel puţin 15 ani.
Detalii
01
07 2019
669

CNAS: vechimea în serviciu a angajaților din structurile de forță este majorată

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, începând cu ziua de astăzi, 1 iulie 2019, vechimea în serviciu necesară pentru stabilirea pensiei beneficiarilor instituţiilor de forţă se majorează cu 6 luni şi urmează a fi 24 ani 6 luni.

Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care, la 1 iulie 2011, au avut o vechime în serviciu de cel puţin 20 ani 6 luni. În fiecare an ulterior, vechimea în serviciu se majora și urmează să atingă 25 ani în anul 2020.
Detalii
01
07 2019
969

Termenul de solicitare a indemnizației paternale a fost extins

Începând cu 1 iulie 2019, tatăl copilului nou-născut poate să depună cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale în termen de până la 12 luni de la naşterea copilului. Astfel, termenul a fost extins de la 30 de zile până la 12 luni, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit Codului Muncii, tatăl beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului, în baza unei cereri în formă scrisă.

Pentru a beneficia de indemnizaţie, acesta trebuie să confirme stagiul total de cotizare de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.
Detalii
01
07 2019
89

Moldova-Belarus: pensia va fi achitată pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu

În Monitorul Oficial din 28 iunie curent a fost publicat Decretul pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială.

Reamintim că negocierile proiectului Acordului dat s-au desfășurat în perioada 6-7 iunie, când o delegaţie a ţării noastre, în componența căreia erau reprezentanți ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă au efectuat o vizită oficială la Minsk.
Detalii
27
06 2019
2968

CNAS: proceduri noi la calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Din 1 iulie 2019 se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Conform noilor reglementări, angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă. Însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă ale aceluiaşi angajat.
Detalii
26
06 2019
360

CNAS a convocat şedinţa Consiliului de administraţie

Ieri, 25 iunie 2019, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Ala Nemerenco, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi preşedinte al Consiliului, a comunicat subiectele ce urmează a fi examinate. Primul subiect a fost reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării implementării portalului certificatelor de concediu medical.

Începând cu 1 iulie 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale va prelua stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. În prezent, se finalizează procesul de elaborare şi implementare a modulului “Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă”.
Detalii
25
06 2019
1598

Concediu paternal: modificări la raportare

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10 iunie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 283 din 29 mai 2019 (HG nr. 283/2019) prin care au fost operate modificări în unele acte normative din domeniul asigurărilor sociale de stat inclusiv în Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale (HG nr. 1245/2016).
Detalii