Catalogul instituţiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale

este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia sus-numită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

CNAS — este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrîneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

FAQ prezentare a declaraţiilor prin Internet (SIA „e-Reporting”)

www.cnas.md

01
12 2020
1237

De astăzi, fără certificate pe suport de hârtie

Începând cu ziua de astăzi, 1 decembrie 2020, subdiviziunile teritoriale  ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat, precizează CNAS. Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Instituţiile solicitante vor interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect.
 
Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi contribuie la soluționarea mai rapidă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.
Detalii
24
11 2020
169

CNAS solicită conformarea benevolă

Data de 25 noiembrie 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, obligațiile respective le au:
 
  • categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1– 1.6 din anexa menţionată
 
  • persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiți în funcție în modul stabilit de lege;
    Detalii
19
11 2020
142

Veniturile BASS s-au majorat cu 283,7 mil. lei

În lunile ianuarie-octombrie ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de circa 20625 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24572 mil. lei) la nivel de 83,9%. Datele se conțin în Raportul operativ privind executarea BASS făcut public de Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Conform documentului, au fost acumulate  contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 11413,1 mil. lei sau 81,4% din suma anuală prevăzută de 14023,8 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 10 luni ale anului 2020 a înregistrat o creştere cu 283,7 mil. lei sau cu 2,5%.

Detalii
18
11 2020
212

Peste 22,5 mii de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că deja 22571 de persoane au beneficiat de majorarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020, fiind realizate alte două etape de reexaminare a pensiei pentru persoanele care au activat sau activează în câmpul muncii după atingerea vârstei de pensionare. Din numărul total, circa 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 1  ianuarie 2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005 lei. Totodată, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă a fost valorificat de către 19429 beneficiari, care au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2881,88 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care au beneficiat de reexaminare a pensiei constituie 5559,24 lei.

Detalii
12
11 2020
303

Поденщики обязаны заключить договор с НКСС

Национальная касса социального страхования (НКСС) напоминает поденщикам случайных неквалифицированных работ в сельском хозяйстве о положениях Закона 22/2018, в соответствии с которыми эта категория лиц обязана, на основании индивидуального договора, заключенного с НКСС, застраховаться в государственной системе обязательного социального страхования.
 
Для этого поденщик должен явиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства для заключения договора и уплаты взносов. Напоминаем, в 2020 г. этот тариф составляет 228 леев в месяц или 2736 леев за год,
Detalii
11
11 2020
148

Prestațiile sociale sunt achitate în termenii stabiliți

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost efectuat transferul pentru plata prestaţiilor sociale în luna noiembrie. Suma acestora constituie circa 1,374 mld. lei, inclusiv pentru achitarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, plata pensiilor pentru beneficiarii care primesc pensia în primele zile ale lunii şi a ajutorului de deces. Totodată, surse financiare au fost transferate beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale stabiliţi în străinătate, care primesc pensia în baza acordurilor internaţionale.
 
Conform graficului stabilit, pe parcursul următoarelor zile vor mai fi efectuate transferurile pentru achitarea indemnizaţiilor familiilor cu copii, a ajutorului social și celui de şomaj etc.

Detalii
03
11 2020
163

Moldova–Belarus: acordul de securitate socială a intrat în vigoare

La 1 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Belarus semnat la 23 octombrie 2019 şi Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre părți privind securitatea socială, semnat la 16 octombrie 2020. Este cel de al XIV-lea acord de acest tip aplicat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
 
Documentul prevede condiţiile stabilirii şi acordării pensiei pentru limită de vârstă, de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, pensiei de urmaş precum şi pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale. Totodată, acordul prevede că persoanele detaşate vor fi scutite de achitarea dublă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Detalii
30
10 2020
470

(video) Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii: depunem cererea online

Familiile cu copii pot solicita acordarea indemnizaţiilor adresate acestora prin depunerea cererilor în mod electronic prin intermediul serviciului electronic „e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii", comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).
 
Astfel, beneficiarii pot solicita următoarele tipuri de indemnizaţii:
  • indemnizaţia unică la naşterea copilului;
  • indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (pentru persoanele asigurate)  conform opţiunilor - până la împlinirea vârstei de 3 ani sau până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni;

  • Detalii
21
10 2020
514

Certificatul de viață urmează a fi prezentat până la 31 decembrie 2020

Casa Naţională de Asigurări Sociale amintește beneficiarilor de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă.
 
Astfel, persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia) şi beneficiază de pensie acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru continuarea procesului de plată a prestaţiei pe parcursul anului următor, sunt obligaţi să prezinte în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale Certificatul de viaţă până pe data de 31 decembrie 2020.

Detalii
19
10 2020
222

Доходы БГСС превысили расходы

Национальная касса социального страхования (НКСС) опубликовала оперативный отчет об исполнении бюджета государственного социального страхования за 9 месяцев 2020 г., в соответствии с которым в БГСС были накоплены доходы в сумме 18003 млн леев, что представляет собой исполнение годового плана (24572,1 млн леев) на уровне 73,3%.
 
Накопленные взносы обязательного государственного социального страхования составили 10167,1 млн леев или 72,5% от предусмотренной годовой суммы (14023,8 млн леев). По сравнению с соответствующим показателями зарегистрированными в прошлом году, сумма взносов ОГСС, накопленных за 9 месяцев 2020 г., увеличилась на 194,3 млн леев или на 1,9%.

Detalii