27
10 2014
961

În băncile din Moldova a crescut ponderea creditelor neperformante

Soldul creditelor în băncile din Republica Moldova, la sfîrșitul lunii septembrie 2014, a constituit 47 de milirade 228,5 milioane de lei, majorîndu-se cu 12% pe parcursul a 9 luni ale anului 2014, informează NOI.md.

Creditele neperformante în valoare absolută au constituit 5 mld. 801,4 mil.lei sau cu 19% mai mult faţă de finele anului precedent.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, ponderea creditelor neperformante în volumul total al creditelor s-a majorat cu 0,7 puncte procentuale, iar ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 2,5 p.p. — pînă la 19,1%.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul a 9 luni ale anului 2014 s-a situat pe un trend de creştere cu 21,3% faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 24 mld. 685,3 mil. lei.

Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 28 mld. 969,6 mil. lei sau cu 14% mai puțin decît în aceeași perioadă a anukui precedent. Soldul depozitelor, la sfîrșitul lunii septembrie 2014, a însumat 57 mld. 845,1 mil. lei, majorîndu-se de la începutul anului cu 11,5%.

În acest context, creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 8,2% — pînă la 33 mld. 933,3 mil. lei — reflectă credibilitatea sectorului bancar din Republica Moldova.

via www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.