03
09 2014
1000

În Moldova se implementează 42 de proiecte de dezvoltare regională

În 2014, pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltare regională au fost repartizate mijloace financiare pentru desfăşurarea a 42 de proiecte de dezvoltare regională în 64 de localităţi, a căror valoare constituie 303,52 milioane de lei. Aceste proiecte au cuprins domenii precum apă şi canalizare, drumuri, eficienţă energetică, susţinerea şi dezvoltarea sectorului privat, mediu, turism etc., relatează NOI.md.

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Economiei, acest subiect a fost examinat în cadrul şedinţei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, prezidată de vicepremierul, ministrul Economiei, Andrian Candu.

În cadrul şedinţei au fost examinate rezultatele implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru 2013-2015, valorificarea mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională în ultimele opt luni ale anului curent.

A fost menţionat că, în general, Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în conformitate cu Documentul unic de program pentru anii 2013-2015, prevede finanţarea a 62 de proiecte prioritare în domeniul dezvoltării regionale pentru următorii 3 ani, în sumă de 1.255.36 milioane de lei.

Finanţarea acestor proiecte urmează a fi efectuată preponderent din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, precum și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în mod special al Agenţiei de Cooperare a Germaniei. Astfel, din numărul total de proiecte, 8 vor finanţate de Guvernul Germaniei.

Aceste proiecte presupun construcţia, reabilitarea sistemelor de canalizare şi tratare a apei în cîteva sate din raioanele Cahul și Rîșcani, precum şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la spitalele din Nisporeni şi Orhei.

Potrivit raportului cu privire la implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru 2013-2015 prezentat, pînă în prezent a fost revizuit şi armonizat cu legislaţia europeană cadrul normativ în domeniu, elaborate politici naţionale sectoriale, precum şi realizate un şir de măsuri de dezvoltare a regiunilor prin intermediul mai multor proiecte şi parteneriate.

Unul dintre proiectele menţionate a fost Modernizarea serviciilor publice locale, implementat în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi alte proiecte investiţionale.

Strategia naţională de dezvoltare regională este menită să asigure reducerea inegalităţii dintre regiuni prin realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.

Fondul naţional pentru dezvoltare regională este creat din alocaţiile anuale din bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv. Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul curent, în Fond au fost alocate mijloace financiare în sumă de 194,9 milioane de lei.

via www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.