16
04 2016
1176

În Moldova se va facilita vînzarea locurilor de parcare

La acest fapt vor contribui amendamentele la Legea cadastrului bunurilor imobile, adoptate de Parlament în prima lectură, în conformitate cu care locurile de parcare din interiorul clădirii, delimitate în conformitate cu instrucţiunile privind lucrările de cadastru, vor fi considerate obiecte de înregistrare şi vor fi luate la evidenţă separat în cadastrul bunurilor imobile ca încăperi izolate, cu atribuirea numărului de cadastru. Acestora le vor fi aplicate regulile de înregistrare a condominiumului, cu alte cuvinte, proprietarul locului de parcare va deveni coproprietar al părţilor clădirii, care nu pot fi utilizate în alt mod, decît pentru uz comun (căi de acces, pereţi, acoperişuri etc.). După cum a menţionat autorul iniţiativei legislative, Alexandru Banicov, această abordare, aplicată acum în multe ţări, va permite de a simplifica considerabil procedura vînzării locurilor de parcare în Moldova, va sistematiza şi structura evidenţa cadastrală.

via | :

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.