09
03 2016
1185

În Moldova va fi mai multă transparenţă în activitatea întreprinderilor de stat

În Moldova va fi mai multă transparenţă în activitatea întreprinderilor de stat, care vor fi obligate să facă publice mai multe informaţii. Acest lucru este prevăzut în amendamentele la Legea cu privire la întreprinderea de stat, care au fost aprobate de Parlament în prima lectură, la iniţiativa deputaţilor Iurie Leancă, Eugen Carp şi Ştefan Creangă. Scopul proiectului de lege este de a asigura un nivel mai mare al transparenței în activitatea şi gestionarea întreprinderilor de stat, divulgarea informaţiilor detaliate referitoare la activitatea financiară a întreprinderilor de stat, salariilor managerilor, pentru a avea posibilitatea de a aprecia eficienţa conducerii acestora. Astfel, întreprinderile de stat, care sunt obligate să efectueze un audit al rapoartele financiare anuale, trebuie să le publice până în 30 aprilie şi să asigure accesul public la acestea, pe site-ul întreprinderii, cel puţin cinci ani. Totodată, raportul anual trebuie să conţină, cel puţin, următoarele informaţii: raportul privind situaţia financiară anuală, inclusiv date despre salariile conducătorilor; raportul privind activitatea conducerii; descrierea corectă şi completă a dezvoltării şi rezultatelor activităţii economico-financiare a activităţii întreprinderii; descrierea riscurilor de bază cu care se confruntă întreprinderea. A fost stabilit ca, odată cu publicarea raportului anual, întreprinderea publică şi raportul de audit, iar raportul anual este considerat ca publicat dacă acesta a apărut în unul sau câteva ziare, disponibile în întreaga ţară; şi/sau în format electronic pe propriul site; şi/sau în textul unei decizii a unei autorităţi a administraţiei publice ce urmează a fi publicată în Monitorul Oficial. Comisia de profil a menţionat că, în a doua lectură, publicarea raportului ar fi mai bine să fie prevăzute până în 30 mai, termenul păstrării acestuia pe site să fie de 3 ani, iar publicarea raportului este suficientă pe site-ul întreprinderii organului administraţiei de stat care a înfiinţat întreprinderea. De asemenea, a fost menţionat, că publicarea salariilor persoanelor cu funcţii de răspundere contravine prevederilor Codului Muncii privind confidenţialitatea salriilor şi, în această situaţie, ar fi mai raţional să fie introduse norme din standardele naționale de contabilitate, care prevăd dezvăluirea remunerării membrilor organelor de conducere, de gestionare și control.


via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.