06
08 2015
1085

Încălcări a legislației fiscale la Stăuceni

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea acțiunilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 30.07.2015 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. Controlul fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative, a fost efectuat la subdiviziunea contribuabilului amplasată în mun. Chişinău, comuna Stăuceni, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente;
  • neasigurarea bilanţului numerarului în maşină de casă şi control, care constă în formarea excedentului de mijloace băneşti nejustificat documentar;
  • neprezentarea, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • comercializarea mărfurilor supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie cu “timbre de accize”, fără “timbre de accize”, fapt pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale, în sumă totală de 45,0 mii lei, şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 2,0 mii lei.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse, marfa în cauză, în cantitate totală de 151 de sticle, fiecare cu volum de 1,5 litri, potrivit cerinţelor legislaţiei, a fost ridicată de la contribuabil, în baza procesului–verbal de ridicare şi a actului de sechestru. Pe final este de menționat că Serviciul Fiscal de Stat, având drept scop conformarea benevolă a contribuabililor, prin educarea agenţilor economici în spiritul respectării legislaţiei în vigoare, va monitoriza şi în continuare activitatea acestora în vederea depistării şi contracarării activităţilor ce contravin normelor legale, cu scopul majorării bazei impozabile.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.