14
04 2016
1026

Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

Potrivit Legii nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărîrii Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, participanţii la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, invalizii a căror invaliditate se află în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, beneficiază de compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare.

Mărimea compensaţiei se indexează anual la 1 aprilie, conform hotărîrii de Guvern, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 14 martie 2016, compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare începând cu 1 aprilie curent, a fost indexată cu 9,7 % procente. Prin urmare, cuantumul compensaţiei de la 1 aprilie curent constituie 633,14 lei lunar.

Compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare a fost indexată pentru 2 070 de beneficiari.

În data de 12 aprilie curent odată cu virarea mijloacelor financiare către prestatorii de servicii de plată au fost expediate listele electronice pentru plata compensaţiei în mărimile indexate.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.