10
10 2013
1199

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 9 luni ale anului 2013

În perioada de 9 luni ale anului 2013, planul stabilit în sumă de 7676,2 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,6 %, sau în sumă de 7724,9 mil. lei. În perioada de referinţă, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 5571,7 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a planului la nivel de 101,0 %. Faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2012, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 439,0 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2149,3 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1054,5 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 802,3 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • 260,5 mil. lei - susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale
  • 31,5 mil. lei - transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar;
  • 0,5 mil.lei - compensarea sumelor anulate a contribuţiilor de asigurări sociale.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,9 mil. lei. În perioada de 9 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 7913,1 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,1 %. Creşterea cheltuielilor totale în 9 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 a constituit 616,5 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate conform graficului stabilit şi restanţe nu sînt înregistrate. În perioada de 9 luni ale anului 2013 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 188,2 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 octombrie 2013 a constituit 66,9 mil. lei, ceea ce a permis începerea finanţării, în termenii stabiliţi, a prestaţiilor cuvenite pentru luna octombrie, curent.

Direcţia planificare bugetară

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.