28
01 2016
695

Întreprinderile se vor putea asocia cu instituțiile științifice în cadrul clusterelor inovaționale

Ministerul Economiei a înaintat, pe 27 ianuarie, Guvernului pentru aprobare un șir de completări la Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, care au în vedere interconectarea întreprinderilor cu centrele de cercetare și inovare și autoritățile publice locale. Având în vedere că, actualmente în Republica Moldova cooperarea asociaţiilor de business cu centrele universitare şi de cercetare în clustere inovaţionale este minimă, propunerile Ministerului Economiei la Strategia inovaţională vor accelera procesul de dezvoltare a acestor platforme industriale, vor creşte competitivitatea mediului de afaceri și valorificarea potenţialului inovațional existent prin schimb de cunoştinţe şi transfer tehnologic. Modificările efectuate urmăresc promovarea iniţiativelor clusteriale de asociere a întreprinderilor, instituţiilor de cercetare ştiinţifică, universităţilor şi altor organizaţii, activitatea cărora este concentrată pe inovare. Cooperarea acestora va permite de a spori avantajele competitive ale întreprinderilor, revitalizarea regiunilor şi susţinerea sectoarelor industriale.


via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.