28
08 2014
726

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2014

Investiţiile în active materiale pe termen lung ianuarie-iunie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6126,4 mil. lei (în preţuri curente).

Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 4,5% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-iunie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 2737,4 mil.lei (reprezentînd 44,7% din total), fiind în creştere cu 4,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 2849,3 mil. lei (reprezentînd 46,5% din total), fiind în creştere cu 4,5% faţă de ianuarie-iunie 2013.

În ianuarie-iunie 2014 se constată majorarea ponderii investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport cu 0,4 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte la lucrările de construcţii-montaj şi investiţiilor în alte cheltuieli în total investiţii s-a micşorat respectiv cu 0,3 şi 0,1 puncte procentuale.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 3018,4 mil. lei investiţii, sau 49,2% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-iunie 2013 acest volum s-a majorat cu 10,2% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 31,9% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 1952,1 mil. lei, fiind în creştere cu 4,1% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2013.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 17,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 1,9 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013.

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:


Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-iunie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 4003,1 mil. lei investiţii, reprezentînd 65,4% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-iunie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 669,3 mil. lei, sau 10,9% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2013 cu 52,4% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 5,3 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-iunie anului 2013, constituind 4,1% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 46,5% (comparativ cu 46,1% în ianuarie-iunie 2013).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 32,2% din total investiţii realizate (din care 12,6 %­ ­­– clădirilor de locuit şi 19,6% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 1,0 punct procentual faţă de ianuarie-iunie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 3,0 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:via /www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.