27
05 2016
898

Investiţiile în active materiale pe termen lung scad cu 22%, în primele trei luni din 2016

Agenții economici au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2,11 miliarde de lei în primul trimestru din acest an. O scădere semnificativă au înregistrat investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport. În primul trimestru din 2016 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţiiîn active materiale în valoare de 2,11 miliarde lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 22,6%. Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2016 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 1024,7 milioane lei (reprezentând 48,4% din total), ceea ce a constituit o scădere de 7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1002,2 mil. lei (reprezentând 47,4% din total), fiind în descreştere cu 33,4% faţă de ianuarie-martie 2015. În ianuarie-martie 2016 față de perioada respectivă a anului precedent se constată majorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 7,1 %. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi la alte cheltuieli în total investiţii s-a micșorat cu 5,9 puncte procentuale, respectiv 1,2%. Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 1144,3 mil. lei investiţii, sau 54,1% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-martie 2015 acest volum s-a micşorat cu 13,7%. Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 23,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 487,2 mil. lei, fiind în descreştere cu 39,2% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2015. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 22,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,3% mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2015. Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2016 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1670,5 milioane. lei investiţii, reprezentând 79,0% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară şi 88,0% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2015. În ianuarie-martie 2016, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 68,1 milioane. lei, ceea ce constituie 3,2% din total investiţii şi 35,3% faţă de perioada respectivă a anului 2015. Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 1,0 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2015, constituind 9,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.