02
08 2016
942

ÎS Calea Ferată a Moldovei va fi parţial scutită de angajamentul de a rambursa creditul pentru cumpărarea locomotivelor

Proiectul dat a fost votat în parlament în două lecturi la finele săptămînii trecute. Potrivit acestuia, cu derogare de la Legea privind datoria sectorului public, garanțiile și recreditarea de stat, ÎS CFM i se permite, sub formă de excepție, să garanteze parțial rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor, pentru realizarea proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurare a infrastructurii feroviare, stabilit de Acordul de împrumut dintre Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin gajarea locomotivelor cumpărate din contul acestor bani. Mministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, a amintit că Moldova şi BERD au semnat pe 14 noiembrie 2014 acordul de credit în sumă de 52,5 mln euro pentru realizarea proiectului de achiziţie a noilor locomotove şi restructurare a infrastructurii feroviare. Iar Ministerul Finanţelor, împuternicit să administreze aceşti bani şi să efectueze recreditarea, a rugat CFM să garanteze rambursarea creditului prin gaj. În acelaşi timp, conform legii, compania nu are dreptul să privatizeze, înstrăineze bunurile sale, folosite pentru funcţionalitatea transportului feroviar, să-l pună în gaj. În situaţia în care lipsesc activele libere pentru gaj, suficiente pentru acoperirea sumei care este obiectul contractului de recreditare, CFM nu poate implementa acordul de restructurare. Prin semnarea acordului de restructurare a CFM, Modlova şi-a asumat angajamentul de a îndeplini condiţiile prealabile de realizare a acestuia. Semnarea acordului de finanţare dintre Ministerul Finanţelor şi CFM este singura condiţie prealabilă care până acum nu a fost îndeplinită. Astfel, nu a fost posibil de îndeplinit angajamentele în cadrul acordului dintre guvernul Moldovei şi BERD. Întârzierea în executarea acestei precondiţii majorează suma comisionului pentru angajament, care a ajuns deja la 328,1 mii de euro. Pentru neadmiterea prejudicierii bugetului, dar şi ţinând cont de argumentele ce ţin de imposibilitatea plasării de către CFM a proprietăţii de stat în gaj, a fost elaborat proiectul de lege care va permite, ca excepţie, recreditarea CFM, fără aplicarea gajului, la etapa actuală. Urmează ca întreprinderea să garanteze rambursarea creditului de la Ministerul Finanţelor prin gajarea doar a locomotivelor cumpărate din contul împrumutului. Cota exactă a locomotivelor din volumul total al creditului va fi cunoscută mai târziu, după cumpărarea acestora la licitaţie, dar suma nu va depăşi 45 mln de euro. Astfel, garantarea parţială a rambursării creditului din cadrul acordului dintre Moldova şi BERD va fi de cel mult 50% din 45 mln de euro, dar nu mai mult de 42% din suma totală a creditului.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.