28
10 2015
1082

Jucăriile care vor fi puse pe piață în Moldova vor trebui să corespundă anumitor cerințe

Guvernul a aprobat astăzi un proiect care are drept scop asigurarea unui nivel înalt de siguranţă a jucăriilor şi se va garanta protecţia şi siguranţa copiilor. Astfel, documentul prevede mai multe cerințe care trebuie să fie respectate la punerea pe piață a jucăriilor. Astfel, proiectul menţionat stabileşte cerinţele esenţiale de siguranţă, inclusiv cerinţele specifice de siguranţă privind proprietăţile fizice şi mecanice, inflamabilitatea, proprietăţile chimice, electrice, de igienă şi radioactivitate pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. Totodată, în vederea promovării unor condiţii de siguranţă pentru utilizarea jucăriilor, în proiect sunt prevăzute aspecte privind avertismentele, pe care trebuie să le însoţească jucăriile. Pentru a se asigura respectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă, proiectul stabileşte procedurile de evaluare a conformităţii, care trebuie urmate de către producător. Proiectul oferă posibilitate producătorilor de a alege între controlul intern al producţiei, în cazul în care producătorul respectă cerinţele standardelor conexe care reglementează toate cerinţele de siguranţă aplicabile jucăriei şi examinarea CE de tip în cazul în care producătorul consideră că natura, proiectarea, construcţia sau scopul jucăriilor necesită o verificare de către o terţă parte. Totodată, documentul prevede expres obligaţiile agenţilor economici în funcţie de rolul acestora în lanţul de aprovizionare şi de distribuţie, astfel încît să se asigure un ni /el ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranţa, protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător. Respectând prevederile prezentului proiect se va asigura un nivel înalt de siguranţă a jucăriilor şi se va garanta protecţia şi siguranţa copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori, respectiv se va contribui la sporirea credibilităţii consumatorilor în jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.