04
01 2017
2764

Legea privind reglementarea valutară

Persoanele fizice și juridice rezidente vor putea efectua plăţi şi transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea altor rezidenţi sau pe conturile proprii doar în anumite scopuri. Conform prevederilor Legii privind reglementarea valutară, persoanele juridice rezidente vor plăti sau transfera bani doar în cazurile:
 • întreţinerii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi altor reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
 • achitării serviciilor prestate de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
 • achitării, în favoarea reprezentanţilor oficiali ai Republicii Moldova, a cheltuielilor aferente îndeplinirii de către aceştia a unor misiuni de serviciu în străinătate;
 • acordării donaţiilor în favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi a altor reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare conform legislaţiei Republicii Moldova;
 • acordării unei donaţii în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate în sumă ce nu depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor), conform legislaţiei Republicii Moldova;
 • întreţinerii reprezentanţelor de peste hotare ale persoanelor juridice rezidente;
 • achitării serviciilor prestate conform legislaţiei de către reprezentanţele de peste hotare ale persoanelor juridice rezidente;
 • achitării salariilor şi a altor retribuţii salariaţilor persoanelor juridice rezidente care muncesc în străinătate;
 • achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor persoanelor juridice rezidente detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
 • efectuării plăţilor şi transferurilor necomerciale socialmente importante în favoarea persoanelor fizice rezidente – beneficiare ale plăţilor şi transferurilor în cauză, care se află temporar în străinătate;
 • acordării unui împrumut/credit în sumă ce nu depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor) în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;
 • rambursării unui împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10.000 de euro (sau echivalentul lor).
Potrivit aceleiași legi, persoanele juridice rezidente vor putea efectua transferuri din Republica Moldova către conturile lor deschise la instituţii financiare din străinătate numai în cazul în care aceste conturi pot fi deschise fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei sau sunt deschise în baza autorizaţiilor eliberate de BNM, care prevăd posibilitatea efectuării unor astfel de transferuri. Și persoanele fizice rezidente vor putea efectua plăţi şi transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea altor rezidenţi numai în anumite scopuri, cum ar fi transferarea mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale în favoarea persoanelor fizice rezidente care se află în străinătate, acordarea unei donaţii în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate sau misiunii diplomatice, oficiului consular sau altei reprezentanţe oficiale a Republicii Moldova peste hotare, în sumă ce nu depăşeşte 10.000 de euro. De asemenea, persoana fizică va putea acorda un împrumut/credit sau rambursa un împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în sumă ce nu depăşeşte 10.000 de euro în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate. Persoanele fizice rezidente vor putea efectua transferuri din Republica Moldova în străinătate pe numele lor numai în cazul:
 • aflării temporare în străinătate;
 • obţinerii vizei, în cazul în care deţinerea în străinătate a mijloacelor băneşti de către persoana fizică reprezintă o condiţie obligatorie a statului respectiv pentru obţinerea vizei;
 • dacă, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice respective au conturi deschise la instituţii financiare din străinătate în baza autorizaţiilor eliberate de BNM, care prevăd posibilitatea efectuării unor astfel de transferuri etc.
BNM este în drept să elibereze autorizaţii pentru efectuarea de către persoanele juridice şi fizice rezidente a plăţilor şi transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenţilor care au conturi bancare/conturi de plăţi deschise în străinătate sau care se află în străinătate. Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor derulate în străinătate între rezidenţii aflaţi în străinătate se vor efectua în monedă naţională şi în valută străină. Rezidenţii vor putea primi de la rezidenţi din străinătate plăţi şi transferuri fără nicio restricţie. Legea privind relementarea valutară a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 decembrie 2016, dar va intra în vigoare abia peste jumătate de an.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.