14
06 2016
1357

Licitație „cu strigare” organizată de BEM

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 21 iunie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi: Construcţii şi încăperi comerciale/industrial Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi: 1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:
  • taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare mun. Chișinău, str. Columna, 115, c/f: 1003600002549 IBAN: MD27BE002805700498000021
  • acont pentru participare la licitarea lotului,
Banca de Economii S.A. în proces de lichidare mun. Chișinău, str. Columna, 115, c/f: 1003600002549 IBAN: MD44BE002805600498000011 NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. 2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:
  • cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
  • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:
  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: bem.md

via | bem.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.