07
07 2016
1557

Limitele de despăgubire pentru asigurările auto RCA în Moldova se pot majora în anul 2017

Pregătirea profesională a intermediarilor și echipei proprii de vînzări, majorarea limitelor de despăgubire pe asigurările obligatorii RCA, reglementarea și unificarea evidențelor contabile și rapoartelor financiare - sunt doar o parte din măsurile la care asiguratorii din Moldova vor trebui să se alinieze, începand cu 1 septembrie 2017, in baza acordului de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Drept urmare, în conformitate cu acordul semnat, printre principalele modificări care vor fi aduse legislației în asigurări din Moldova se regăsesc urmatoarele:
  • Majorarea limitelor de despăgubire pe asigurările obligatorii auto RCA pîna în septembrie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/103/CE
În prezent, în Moldova, limitele de despăgubire pe polițele auto obligatorii RCA în caz de accident sunt de 1 milion de lei pentru pagube materiale (per eveniment) și 5 milioane de lei pentru vătămări corporale (per eveniment, sau maxim 1 milion per persoana). Limitele de despăgubire pe polițele RCA au fost introduse în 2012 în conformitate cu directiva europeană care prevede obligativitatea introducerii limitelor pentru statele membre UE sau apartenenților la sistemul Carte Verde.
  • Implementarea Directivei 2016/97 privind distribuția în asigurări
Astfel, odata transpuse în legislația naționala prevederile acestei directive, [aceasta] va spori protecția consumatorului final datorită cerințelor ridicate de transparentă în procesul de distribuție. Totodata, va determina asiguratorii să dezvolte produse de asigurare noi și sa le perfecționeze pe cele existente pentru a corespunde nevoilor reale ale asiguraților. Și, nu în ultimul rînd, va imbunatăți calificarea distribuitorilor de asigurări, incluzînd nu numai intermediarii în asigurări, dar și reprezentanții asiguratorilor angajati în vînzări, a explicat pentru portalul specializat ww.xprimm.md Veaceslav CERNICA, Director, ERVAX Grup.
  • Reglementarea raportărilor financiare anuale (are ca termen septembrie 2017) și a evidențelor financiare ale companiilor de asigurare în baza Directivei 91/674/CEE.
De asemenea, pînă în septembrie 2021 companiile de asigurare din piața de profil vor trebui să se alinieze cerințelor legislative Solvency II. Deși are un termen de implementare relativ îndepărtat, prevederile Directivei necesită mult timp și efort intelectual și financiar, atît din partea asiguratorilor, cît și din partea autorității de supraveghere. Implementarea treptată a prevederilor acestei directive trebuie să inceapă fără întarziere, a subliniat Veaceslav CERNICA. Tocmai în acest context, la începutul acestui an s-a desfășurat în Moldova și un proiect de suport pentru implementarea prevederilor directivelor europene în domeniul asigurărilor, cu sprijinul Delegației Comisiei Europene în Moldova. Mai multe detalii aici. Potrivit lui Veaceslav CERNICA, care a avut și calitatea de Expert în cadrul acestui proiect, au fost propuse mai multe modificări la Legea cu privire la asigurări din Republica Moldova, printre care:
  • Încetarea polițelor de asigurare după un termen de 30 de zile din momentul constatării de către instanță a insolvabilității societații de asigurare emitente
În prezent, în cazul insolvabilității companiei, polița de asigurare își pierde valabilitatea imediat din momentul pronunțării instanței (nota: conform Legii insolvabilității Nr. 149 din 29.06.2012).
  • Eliminarea retenției proprii a asiguratorului, in limita a 20% din riscurile cedate in reasigurare către reasiguratorii nerezedenți, invocînd "capacitatea financiară redusă a asiguratorilor locali".
Astfel, practica ne arată ca în cele mai multe cazuri investitorii străini prefera să cedeze 95%, sau în unele cazuri chiar 100% a riscurilor în afara țării, în vederea protejării activelor deținute, explică Veaceslav CERNICA.
  • Reglementarea mecanismului coasigurării
În lege este stipulată o scurtă definiție a acestei operațiuni, iar, pentru a fi operaționala, legislația trebuie să reglementeze mecanismul efectiv al coasigurarii, în vederea protejării atît a asiguraților, cît și a participanților profesionisti, considera specialistul citat.
  • Introducerea clauzei compromisorii în contractele de asigurare, pentru a evita litigiile îndelungate în instanțele de judecată.
  • Stabilirea perioadei în care asiguratul poate renunta la o polița de asigurare încheiată fără să suporte costuri suplimentare
În prezent, termenul de denunțare unilaterală a poliței este prevăzut pentru asigurările de viață și constituie 20 de zile din momentul încheierii unei polițe de asigurare de viată. Potrivit experților proiectului procesul de revizuire a cadrului legal din Moldova privind asigurările trebuie să continue și să ia în considerare atît evoluția economiei naționale, cît și apariția unor noi riscuri. Vezi aici prezentările susținute în cadrul proiectului: "Solvency II - experiența UE" "Distribuția în asigurări" "Oportunități de îmbunătățire și aliniere la legislația UE" "Reglementarea contabilității"

via | www.xprimm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.