21
12 2016
1693

Locuitorii municipiului Chișinău pot beneficia de compensaţii la plata resurselor energetice

Locuitorii municipiului Chişinău care au avut un venit mediu lunar mai mic de 3 mii lei, în ultimul an, vor beneficia de compensaţii la plata resurselor energetice în sezonul 2016-2017. Potrivit Serviciului de presă al Primăriei capitalei, persoanele care au beneficiat de compensaţii în perioada rece 2015-2016, vor depune cereri de confirmare, pentru a demonstra venitul lunar pe fiecare membru al familiei, precum şi faptul că componenţa familiei nu s-a modificat. De asemenea, locuitorii capitalei, care nu au beneficiat de compensaţii la plata resurselor energetice în perioada rece 2015-2016 vor înainta o cerere-tip, conform regulamentului privind mecanismul de acordare a compensaţiilor persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău. Compensaţii pentru plata resurselor energetice vor fi acordate la încălzirea centralizată - 40% lunar din suma calculată, aprovizionarea cu apă caldă - 40 la sută lunar din suma calculată, aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire - 450 lei lunar pentru o familie și 900 lei lunar pentru pensionarii solitari. Pînă la aprobarea cererilor depuse de solicitanți, persoanele vor putea achita iniţial doar 60 la sută din suma indicată în factură. Cererile pot fi depuse până la încheierea sezonului de termoficare la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, la gestionarii fondului locativ sau pretura sectorului Ciocana de către cetăţenii care locuiesc în acest sector, precum și la primăriile oraşelor sau satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.