23
06 2016
994

Mai multe posibilităţi de dezvoltare a turismului rural

Proprietarii pot amplasa pe terenurile cu destinaţie agricolă structuri de primire turistică de tipul pensiunilor. Modificări şi completări în acest sens la Codul funciar au fost aprobate de Guvern. Ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Eduard Grama, a specificat că, la modul practic, nici nu e vorba de o schimbare a destinaţiei terenurilor agricole, deoarece proprietarii de pensiuni desfăşoară activitate agricolă, au în posesie livezi de fructe, plantaţii de pomuşoare, întreţin animale domestice. Pe de altă parte, permiterea amplasării pe terenurile agricole a pensiunilor va crea noi oportunităţi de angajare în câmpul muncii în mediul rural, va spori numărul persoanelor de la sate antrenate în activităţi neagricole, fapt importat pentru a asigura o dezvoltare rurală durabilă. Dreptul de a amplasa pensiuni pe terenurile agricole, fără recuperarea cheltuielilor de schimbare a destinaţiei terenurilor, o vor avea acei proprietari care practică activitate agricolă nu mai puţin de 5 ani. Ministrul agriculturii şi industriei alimentare a mai spus că nu va fi nevoie de recuperat cheltuielile pentru schimbarea destinaţiei trenurilor agricole în cazul când pe acestea vor amplasate diverse obiective necesare activităţii de prelucrare a solului, de exemplu depozite unde se păstrează recolta, utilajul, uscătorii şi alte obiective.

via | www.ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.