28
06 2016
1123

Majoritatea subdiviziunilor Ministerului Apărării țin evidența contabilă manual

Curtea de Conturi a realizat un raport de audit la Ministerul Apărării pentru anii 2014 - 2015. Evaluarea sistemelor informaționale utilizate pentru asigurarea evidenței contabile și raportării financiare denotă unele rezerve, potrivit Curtea de Conturi. În doar 10 din 40 de instituții subordonate Ministerului Apărării, evidența contabilă se ține cu aplicarea sistemului informațional complex și multifuncțional „Universal Accounting”, cu ajutorul căruia se generează datele și rapoartele financiare ale entităților. Restul subdiviziunilor ale Ministerului Apărării ţin evidenţa contabilă manual cu utilizarea parţială a aplicației Excel, ceea ce sporește apariția riscului factorului uman și riscului de eroare, spun auditorii. Astfel, Curtea de Conturi sugerează că este necesară consolidarea și îmbunătățirea sistemului de managament financiar și control intern al Ministerului Apărării. De asemenea, la întocmirea Raportului financiar consolidat întocmit pentru anii 2014 și 2015 echipa de audit a identificat unele carențe şi deficienţe care afectează acurateţea și credibilitatea situaţiilor financiare. Astfel, testările efectuate de către echipa de audit asupra întocmirii Raportului privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază au elucidat nereguli în reflectarea și raportarea cheltuielilor în cazul efectuării procurărilor centralizate de bunuri. Această situație a condiționat reflectarea neveridică de către Departamentul Dotări a Ministerului Apărării a cheltuielilor efective, acestea fiind dublate în raportul consolidat pentru anul 2014 cu 8,1 mil.lei . Verificările auditului au constatat că Departamentul Dotări și Brigada 2 de Infanterie Motorizată nu au asigurat reflectarea în evidenţa contabilă a 5 clădiri cu suprafaţa totală de 6033,9 m2, din care un complex locativ (111 apartamente/5313,2 m2 în valoare totală de 44,9 mil.lei) construit în cadrul parteneriatului public privat. De asemenea, 50 de terenuri cu suprafaţa totală de 2803,5 ha, aflate în gestiunea Ministerului şi entităţilor subordonate, nu au fost reflectate în evidența contabilă, fiind afectată prezentarea reală a situației patrimoniale în rapoartele financiare pentru anii 2014 și 2015. Pentru anii 2014 și 2015, Ministerului Apărării i-au fost alocate mijloace de la bugetul de stat în sumă totală de 619,6 milioane de lei și respectiv, de 682,8 milioane de lei. În perioada 2014 și 2015, Ministerul Apăririi și instituțiile din subordine au administrat mijloace fixe în valoare totală de 1165,6 milioane de lei, şi respectiv 1270,5 milioane de lei. MA (Aparatul central, instituţiile din subordine şi unităţile militare), în anii 2014 și 2015, a administrat în ansamblu cheltuieli în sumă totală de 637,6 milioane de lei, și respectiv în sumă de 680,7 milioane de lei, din care ponderea majoră revine componentei de bază.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.