04
02 2015
2023

Mecanismul de prezentare și verificare a declarațiilor de avere, interese personale și conflicte de interese va fi perfecționat

Proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor de către persoanele cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și unele persoane cu funcții de conducere a fost plasat de Ministerul Justiției pentru consultări pe site particip.gov.md. Proiectul se înscrie în contextul realizării Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011- 2016, Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, precum și a Strategiei Naționale Anticorupție pentru 2014-2015, adoptată în mai 2014. Aceste documente prevăd un spectru vast de măsuri de reformare a Comisiei Naționale de Integritate (CNI) și de perfecționare a mecanismului existent de declarare și de verificare a declarațiilor. Scopul proiectului propus este de a institui măsuri eficiente de prevenire și combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate cu funcțiile deținute de către categoriile de persoane nominalizate. În nota informativă, care însoțește proiectul se precizează că, în prezent, nu există un mecanism unic și eficient de declarare a veniturilor și proprietăților, lipsesc prevederi clare în ce privește conflictul de interese, sistemul de soluționare a stării de incompatibilitate necesită a fi revăzut și completat. Obiecții au fost expuse atât de către declaranți, cât și de către persoanele, care verifică declarațiile asupra formularelor celor două declarații privind veniturile și proprietățile și privind conflictul de interese, prezentate de către categoriile respective de contribuabili. Aceste obiecții se referă la ambiguitatea unor întrebări, urmate și de răspunsuri și mai ambigui, precum și la dublarea întrebărilor din cele două declarații. Proiectul de lege vine să sistematizeze într-un act legislativ unic prevederile Legilor din 19 iulie 2002 cu privire la declararea veniturilor și proprietăților și cu privire la conflictul de interese din 15 februarie 2008. Astfel, la dispoziția persoanelor respective va fi pus un formular unic de declarare a averilor (termen nou introdus, ce include veniturile și proprietățile), a intereselor personale și conflictului de interese, evitându-se, astfel, dublarea informației și pentru a face economii de resurse. Documentul completează lista subiecților declarării averii, intereselor personale și conflictului de interese. În afară de cei stabiliți în Legea din 19 iulie 2002, vor prezenta declarații consilierii Consiliilor sătești, comunale, orășenești și raionale, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor, membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale. Se fac precizări și în partea ce se referă la obiectul declarării. De exemplu, în prezent lipsește obligația de a declara bunurile imobile nefinalizate, rezultatele contractelor de investiții în construcții, bunurile sub formă de metale și pietre prețioase, obiectele de artă, de cult, colecțiile numismatice, filatelice, de arme, fapt ce creează probleme în stabilirea diferenței între averea deținută și cea declarată de către subiecții declarării și membri familiilor acestora. Proiectul conține reglementări în sensul acesta. Există în proiect și o specificare în ce privește membrii familiilor, averea cărora urmează a fi inclusă în declarație de către persoana obligată s-o prezinte CNI. Este vorba de o noțiune, de asemenea nouă, inclusă în legislație – concubinul sau concubina, adică persoana, partenerul sau partenera, cu care declarantul are o relație stabilă, durabilă, dar fără îndeplinirea formelor legale ale căsătoriei. Proiectul prevede crearea Registrului electronic a subiecților declarării averii, intereselor personale și conflictelor de interese, care ar facilita identificarea celor care nu depun declarație, o depun tardiv sau datele din declarație sunt false și ar urgenta procedurile de tragere la răspundere. Responsabilă de elaborarea Regulamentului privind Registru electronic va fi CNI, iar pentru realizarea acestui proiect, precum a scris presa, a acceptat să acorde suport Banca Mondială. Proiectul legii privind declararea averilor, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor de către persoanele cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și unele persoane cu funcții de conducere conține și alte prevederi importante pentru afirmarea standardelor internaționale și europene de integritate în RM. Proiectul face parte dintr-un pachet din trei proiecte de legi alături de proiectul Legii cu privire la Centrul Național de Integritate (actuala CNI) și proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Pachetul va eficientiza activitatea CNI, în parte activitățile de verificare și soluționare a conflictelor de interese, precum și de verificare a respectării prevederilor legale ce vizează incompatibilitățile și restricțiile. Necesitatea elaborării acestor proiecte de legi, precum explică Ministerul Justiții, vine ca urmare a identificării mai multor probleme, atât de ordin legislativ, cât şi funcţional ale CNI pe parcurs de doi ani de la instituire. Astfel, în baza lacunelor și recomandărilor relevate în mai multe studii și rapoarte, grupul de lucru inter-instituțional, creat de ministrul Justiției în septembrie 2014, a elaborat acest pachet de legi. Din grup fac parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, CNI, societății civile, Ambasadei SUA în Moldova, ABA ROLI și experți internaționali. Ministerul Justiției mai menționează că, în procesul de elaborare a proiectelor de legi s-a luat în considerație experienţa altor state în domeniu, precum Albania, Bulgaria, Croația, Georgia, România, Ungaria etc., dar și de recomandările internaționale în domeniu. Proiectele de lege au fost supuse dezbaterilor publice în luna decembrie 2014. La discuții au participat expertul Centrului Român de Politici Europene și Expert - Forum, Laura Ștefan, reprezentanții instituțiilor interesate, donatorilor și societății civile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.