Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
23
06 2017
7

1. (29.1.6.44) Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) veniturile achitate persoanelor fizice, care sunt scutite de reținerea prealabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 90 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Statpînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
Detalii
22
06 2017
307

О применении ККМ при поступлении наличных денежных средств от аренды недвижимой собственности между предприятиями

Общие положения о субъектах торговой деятельностиСогласно Закону о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г., торговая деятельность – это предпринимательская деятельность, инициированная на основе установленных отношений в области реализации произведенных, переработанных или приобретенных товаров, а также в области выполнения различных видов работ и оказания услуг, связанных с реализацией товаров, в целях удовлетворения частных экономических интересов и обеспечения источника доходов.
Detalii
22
06 2017
43

Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов

Можно ли осуществлять розничную продажу дизельного топлива на контейнерных станциях?

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит единую государственную политику на рынке нефтепродуктов путем лицензирования, регламентирования и контроля деятельности участников этого рынка в соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов № 461–XV от 30 июля 2001 г. и другими нормативными актами (см. Положение о розничной торговле нефтепродуктами, утвержденное ПП № 1117 от 22 августа 2002 г.).
Detalii