Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
15
11 2021
1109

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Principalele propuneri de măsuri

Ministerul Finanțelor a inițiat pe data de 11 noiembrie 2021 procedura de consultare a propunerilor de măsuri fiscale și vamale pentru anul 2022.

 

Acestea în mare parte au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori la data 30 septembrie 2021, fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate în următorul exercițiu. 

 


Detalii

07
10 2021
249

28.17.43 Care sînt condițiile pentru aplicarea cotei TVA în mărime de 6% aferent mărfurilor/serviciilor realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a CAEM (HORECA) în conformitate cu Legea nr.76/2021 în redacția Legii nr.244 din 16 septembrie 2021?

Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), în redacția Legii nr.123 din 23 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.230-237 din 1 octombrie 2021) pe perioada stării de urgenţă, declarată de către Parlament pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, şi/sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, declarată de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal
Detalii
11
08 2021
1717

31.5.8 Noțiunea de „tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 poate fi calificată similar noțiunii de „plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul:

- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;
- să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.


Detalii

04
06 2021
420

Торговый центр и обязательства по сбору за объекты торговли

Возникают ли обязательства по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг у хозяйствующего субъекта, которому принадлежит торговый центр, сдающий торговые площади в наем другим хозяйствующим субъектам для размещения торговых отделов (бутиков), объектов общественного питания и т.п.?

 В соответствии с лит. е) ст. 290 НК, субъектами налогообложения сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (далее – сбор), являются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юридические лица, которые имеют объекты налогообложения.


Detalii

03
06 2021
619

Обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли предприятия, реализующего собственно произведенную продукцию

Является ли субъектом налогообложения сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг предприятие, осуществляющее торговлю собственно произведенной продукцией: с мест производства, с мест, оборудованных для приема заказов на производство, а также посредством розничных торговых точек?


Detalii