Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
28
06 2018
1911

Sancţiunile aplicate pentru calcularea incorectă a uzurii în scopuri fiscale

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la S.R.L. „D” s-a constatat că entitatea în perioadele 2016 şi 2017 a luat în arendă operaţională mijloace fixe cărora le-a calculat amortizarea în contabilitate şi uzura în scopuri fiscale.

Urmează a stabili care vor fi sancţiunile aplicate entităţii pentru încălcările depistate.
Detalii
27
06 2018
280

1. (28.25.10) Factura fiscală cu o valoare totală a livrării în sumă de până la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art.1181 din Codul fiscal, survine doar în cazul facturilor fiscale a căror valoare impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art.97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA.
Detalii
28
06 2018
1978

Последствия представления отчета IPC18 с неполными или ошибочными данными

Мы являемся хозяйствующим субъектом с более чем 100 сотрудниками. В установленный законодательством срок мы представили отчет IPC18 за январь-апрель 2018 г. Недавно нам позвонил один из сотрудников, который подал в Территориальную кассу социального страхования заявление о назначении пенсии, и сообщил, что пенсия не может быть назначена, потому что отсутствуют данные за февраль и март. Мы же в свою очередь получили расписку о том, что отчет был принят. Как нам следует поступить в данной ситуации?
Detalii
27
06 2018
173

Поставки, осуществленные комитентом комиссионеру

Фирма «Ш», плательщик НДС, согласно договору являющаяся комитентом, передала продукцию фирме «А», неплательщику НДС — комиссионеру. Нужно ли в данном случае при оформлении налоговой накладной указывать в стр. 7 переадресовки отметку «Non livrare»?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 107 НК, передача товаров комитентом комиссионеру и наоборот, а также передача товаров комиссионером покупателю и поставщиком комиссионеру при реализации договора комиссии являются поставкой товаров.
Detalii
25
06 2018
133

1. (29.1.3.1.31) Se permite deducerea cheltuielilor suportate la producerea mărfii (producției) comercializate după evaluarea stocurilor conform SNC?

În conformitate cu art.24 alin.(1) din codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător se permite deducerea cheltuielilor ordinare.
Detalii
20
06 2018
473

Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe

La 12 ianuarie 2018, entitatea „Lider” SRL, care desfășoară activitate de export și aplică IFRS, a primit de la un client din Taiwan un avans în mărime de 120 000 euro, ceea ce reprezintă 100% din valoarea contractuală a mărfurilor, cursul oficial de schimb valutar la această dată fiind de 20,363 lei/euro. La 16 februarie 2018, când cursul de schimb valutar comunicat de B.N.M. era de 20,9077 lei/ euro, mărfurile au fost livrate.

Cum trebuie recunoscute și evaluate veniturile din această operațiune de export în contabilitatea entității „Lider” SRL? Ce efecte privind impozitul pe venit va avea entitatea în cazul dat? În Declarația TVA entitatea declară pentru această operațiune baza de impozitare determinată prin aplicarea cursului de schimb de la data efectuării exportului sau de la data primirii avansului?
Detalii