Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
23
08 2017
2

Dreptul organelor de control să aplice sechestru pe bunuri şi să le confişte în cazul în care au constatat comiterea unei contravenţii

Pentru a asigura eventuala confiscare a bunurilor care au contribuit la săvârşirea contravenţiei, precum şi pentru a garanta executarea, la Codul contravenţional prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (în continuare – CC) au fost operate completări care stabilesc măsurile procesuale de constrângere aplicate în cadrul procesului contravenţional:

  1. Amenda judiciară;
  2. Punerea sub sechestru.

Detalii
23
08 2017
4

Об износе пломбы поставщика, устанавливаемой на каркасе ККМ с фискальной памятью

Пункт 8 Постановления о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов, утвержденного ПП № 474 от 28 апреля 1998 г., устанавливает обязанность налогоплательщика – пользователя контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (ККМ) применять только исправные ККМ.
Detalii
23
08 2017
2

О необложении НДС операции по передаче активов в рамках простого товарищества

Является ли объектом обложения НДС операция по передаче активов в рамках простого товарищества одному из его участников, уполномоченному вести налоговый учет совместной деятельности в рамках простого товарищества?
Detalii
22
08 2017
121

О принятии с опозданием решения о распределении части чистой прибыли экономическим агентом с долевым участием государства

Государственным предприятием (с долевым участием государства) было с опозданием принято решение об отчислении части полученной чистой прибыли в государственный бюджет. Вправе ли данный экономический агент принимать такое решение, не соблюдая сроки, предусмотренные законодательством, либо самостоятельно принимать решение о нераспределении к выплате в бюджет данных отчислений?
Detalii
23
08 2017
5

О налогообложении дохода от продажи недвижимого имущества субъектов сектора малых и средних предприятий

Как следует поступить экономическому агенту, который использует в своей предпринимательской деятельности режим налогообложения хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий при получении дохода от продажи недвижимого имущества?

В соответствии с п. 5 НСБУ «Расходы», утвержденного Приказом МФ № 118 от 6 августа 2013 г., операционная деятельность означает совокупность экономических операций, связанных с основными видами деятельности субъекта, а также смежные с ними виды деятельности.
Detalii
22
08 2017
72

Despre justificarea livrării de mărfuri la export persoanelor nerezidente

Dacă subiectul impozabil efectuează livrarea de mărfuri la export persoanelor nerezidente, prin ce document primar urmează să fie justificată operațiunea dată?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Detalii
23
08 2017
6

Об использовании кассового чека в качестве документа, подтверждающего оплату

Физическое лицо, в целях подтверждения скорректированного стоимостного базиса проданного капитального актива, приложило к другим подтверждающим документам кассовый чек, выданный при покупке строительных материалов. Вправе ли физическое лицо при определении прироста/потери капитала использовать в качестве подтверждающего документа кассовый чек?
Detalii
22
08 2017
284

Referitor la data eliberării facturii fiscale

Când este corect de eliberat factura fiscală, dacă marfa a fost achitată prin câteva plăți preventive?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză.
Detalii
22
08 2017
435

Obligativitatea organizării sistemului de control intern în cadrul entității

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (în continuarea – Legea contabilității) prin care se stipulează că persoanele specificate la alin. (1)1 sunt obligate să organizeze sistemul de control intern inclusiv inventarierea, precum și conform prevederea art. 412 al prezentei legi care stipulează această obligativitate, în prezentul articol vom expune opinia aferent modalității de organizare a sistemului de control intern.
Detalii