18
10 2016
871

Ministerul Justiției propune amendă de până la 5 mil euro pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului ar putea fi reglementată de o nouă lege. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și este supus dezbaterilor publice până pe data de 25 octombrie. Potrivit autorilor proiectului, agenda europeană a Republicii Moldova stabilită de Acordul de asociere obligă expres Republica Moldova să transpună în legislaţia naţională prevederile europene la acest capitol, ceea ce și se realizează prin intermediul acestei Legi. Autorii proiectului menționează că pentru a asigura un grad de transparență mai mare cota de participare sau de proprietate într-o societate în cazul definirii beneficiarului efectiv a fost micșorată până la 10%. Prin același document, pe lângă entităţile raportoare a fost introdusă obligaţia de raportare despre tranzacţiile suspecte devenite cunoscute de către toate persoanele fizice şi juridice, precum şi de autorităţile publice. De asemenea, în cazul în care acest proiect va intra în vigoare, va fi introdusă şi obligativitatea clienţilor de a prezenta la cererea entităţilor raportoare informaţia necesară pentru aplicarea măsurilor de precauţie, pentru a asigura condiţii legale de aplicare eficientă a măsurilor de identificare. Pentru asigurarea procesului analitic a fost introdusă şi obligativitatea de raportare pentru tranzacţiile in virament care prin o singură operaţiune depăşesc 25 mii euro. Aceste tranzacţii în comun cu cele în numerar reprezintă date complimentare procesului analitic iniţiat în baza tranzacţiilor suspecte. De altfel, şi alte ţări au asemenea „cuantum” propriu sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, de exemplu România - 15 mii euro pentru tranzacţiile în numerar şi cele in virament externe, Estonia - 32 mii euro pentru tranzacţiile în numerar. Regimul de sancţionare explicat în nota informativă prevede norme generale privind tipul şi cuantumul sancţiunii pecuniare. Detalii privind procedura şi modul de aplicare va fi consemnat într-un Regulament separat aprobat de către Parlament. Cuantumul amenzii pecuniare este stabilit pentru încălcări grave care prejudiciază interesele şi imaginea ţării şi pot ajunge până la 5 mil. euro pentru instituţiile financiare şi 1 mil. euro pentru celelalte entităţi raportoare.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.