29
07 2015
892

Ministerul Economiei implementează reforma serviciilor publice

Ministerul Economiei a obținut rezultate bune în procesul de inventariere și reinginerie a serviciilor publice acordate de instituție și entitățile din subordine/coordonare mediului de afaceri și consumatorilor, în cadrul Programului de reinginerie a serviciilor publice pentru anii 2014-2016. Despre acest fapt relevă raportul de progres pentru I Semestru 2015 privind implementarea Planului de evaluarea şi reinginerie a serviciilor publice în anul curent, prezentat în cadrul Ministerului. Potrivit raportului, Planul de acțiuni include digitizarea serviciilor publice, revizuirea cadrului legal aferent acestor servicii, identificarea deficiențelor și a sarcinilor administrative asupra clientului. În vederea consolidării acestui proces, au fost instituite grupuri de lucru la nivelul Ministerului (Ordinul Ministerului Economiei nr.40 din 30.03.2015), dar și la nivelul instituţiilor publice din subordine/coordonare, în dependență de specificul serviciilor prestate. De asemenea, în rezultatul analizei serviciilor publice acordate de Ministerul Economiei şi instituţiile din subordine/coordonare, a fost elaborat un Nomenclator al serviciilor publice, scrise şi actualizate fişele serviciilor publice, la moment fiind în curs de publicare şi pe portalul www.servicii.gov.md. În total, au fost identificate 10 servicii publice, acordate de Ministerul Economiei şi instituţiile publice din subordine/coordonare, care urmează să fie supuse procesului de reinginerie pe parcursul anului 2015. Aceste servicii vizează domeniul infrastructurii calității, licențierii, certificării, energiei (lista anexată). Astfel, din totalul de 14 acțiuni planificate, 6 acțiuni au fost realizate, altele 6 fiind inițiate, iar 2 acțiuni sunt planificate pentru Trimestrul III.
Acțiunile fac parte din Programul de reinginerie a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, ce presupune ajustarea serviciilor publice la necesităţile clienţilor prin multiple mijloace de prestare a serviciilor şi servicii interinstituţionale integrate, în vederea reducerii costurilor de acordare a serviciilor suportate de instituţie şi a sarcinei administrative suportate de clienţi.


via | www.mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.