29
01 2016
1067

Ministerul Justiției a definitivat proiectul privind introducerea moratoriului asupra controalelor de stat

Ministerul Justiției a pregătit deja proiectul privind introducerea moratoriului asupra controalelor de stat. Astfel, proiectul prevede introducerea ”moratoriului asupra controlului de stat, planificat sau inopinat, inclusiv fiscal, financiar, vamal, privind calitatea produselor/serviciilor, sănătatea publică, a parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare, efectuate la fața locului, inclusiv la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător”. Totodată, la expirarea termenului, Guvernul este în drept să prelungească moratoriul asupra controlului de stat în cazul şi în măsura în care aceasta este posibil fără a pune în pericol acumularea veniturilor la bugetul de stat, viaţa şi sănătatea populaţiei, executarea obligaţiilor ce rezultă din tratatele internaţionale sau ordinea publică, informează Realitatea.md. Prelungirea moratoriului asupra controlului de stat se dispune de fiecare dată pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Mai mult, prevederile prezentei legi nu se aplică controlului efectuat: a) în cadrul procesului penal; b) de Banca Națională a Moldovei; c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova; d) la cererea persoanelor fizice şi juridice care solicită eliberarea, prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și altor documente permisive; e) la cererea consumatorilor de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora. Documentul

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.