17
02 2016
940

Ministerul Transporturilor vrea să schimbe ordinea de alocare a fondurilor pentru întreținerea drumurilor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor i-a convocat pe reprezentanții consiliilor raionale și primarii la o întrunire specială, în cadrul căreia a prezentat propunerile de modificare a politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 și propunerea de politică publică de eficientizare a întreținerii drumurilor locale, elaborată în conformitate cu Strategia națională de descentralizare, relateaz[ NOI.md cu referire la ministerul în cauză. La întrunire au participat ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, viceministrul Transporturilor, Vitalie Rapcea, și secretarul de stat Oleg Tofilat, consultanți din Direcția dezvoltarea drumurilor (MTID), reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelele 1 și 2, ai Congresului Autorităților Locale și alți membri ai societății civile. Iurie Chirinciuc a menționat în cuvîntul său de deschidere că în anul 2015 Fondul rutier a avut de suferit foarte mult din cauza situației social-economice și politice din Republica Moldova, fiind redus cu 485 de milioane de lei. Vrem să schimbăm metodologia de repartizare a mijloacelor Fondului rutier, astfel încît primarii să nu fie nevoiți să se milogească în fața actorilor politici pentru a obține finanțarea, care, în conformitate cu metodologia propusă de MTID, li se cuvine pe bună dreptate. Propunerea noastră este coordonată cu finanțatorii externi, care recomandă ca Fondul rutier și fie descentralizat și mijloacele lui să fie utilizate strict pentru necesitățile pentru care este prevăzut. Cuantumul Fondului rutier este stabilit în Strategia de transport și logistică și în acordurile de reabilitare a infrastructurii naționale, semnate de Republica Moldova și instituțiile financiare internaționale. Nerespectarea acestor angajamente poate atrage după sine sistarea finanțării reabilitării infrastructurii rutiere. Noi avem suportul instituțiilor financiare în reabilitarea infrastructurii cu condiția respectării angajamentelor de întreținere a drumurilor reabilitate, ceea ce protejează investițiile făcute de Bănci, a subliniat Iurie Chirinciuc. Viceministrul Transporturilor Vitalie Rapcea a atras atenția la faptul că în Propunerea bugetar fiscală pe anul 2016 se instituie un nou impozit – pe autovehicule. Impozitul pe autovehicule se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul calendaristic în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Persoanele juridice şi persoanele fizice care dobîndesc autovehicule după 30 iunie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe autovehicule nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Impozitul pe autovehicule se achită la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale după locul (adresa) înmatriculării autovehiculului: în cazul persoanelor fizice – după adresa de domiciliu, în cazul persoanelor juridice – după adresa juridică, în cazul filialelor, reprezentanţelor – conform sediului filialei, reprezentanţei. În conformitate cu Nota informativă la propunerile de Politică bugetar-fiscală, APL de nivelul I urmează să primească 346,1 milioane lei, care urmează a fi distribuiți după numărul de vehicule înmatriculate în localități, ceea ce va duce la o inechitate în repartizarea fondurilor. Spre exemplu, Primăria orașului Anenii Noi ar urma să beneficieze de 1589 de mii de lei la o mie de locuitori, în timp ce Primăria orașului Telenești – de doar 246 de mii, iar satul Codrul Nou – de 20 de mii. Asta în condițiile în care pentru întreținerea unui kilometru de drum în varianta albă este nevoie de circa 400 de mii de lei, a exemplificat ministrul Transporturilor. Dacă este să acceptăm propunerile de Politică bugetar-fiscală pentru 2016 cu referire la impozitul pe autovehicul, trebuie să menționăm că APL de nivelul 2 nu va primi nici un leu. Dacă pînă acum APL de nivel de 1 avea competențe, dar nu avea mijloace, acum APL 2 va avea competențe, dar nu și mijloace financiare, a adăugat ministrul Transporturilor. Iurie Chirinciuc propune repartizarea a 50% din taxele pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în RM către autoritățile publice locale de nivelul I și repartizarea mijloacelor financiare din Fondul rutier către autoritățile publice locale de nivelul II, calculate pe km convențional de rețea, ceea ce reprezintă o alternativă mai bună de repartizare a taxei rutiere în contextul Strategiei naționale de descentralizare. Propunerea MTID privind eficientizarea drumurilor locale presupune, la modul practic, următoarele: 50 de procente (350 mil. lei) din taxa pentru întreținerea drumurilor (700 mil. lei preconizați a fi colectați în 2016) să fie repartizată APL-urilor de nivelul I, iar celelalte 50 de procente – Fondului rutier, care ar trebui să dispună de 1650 mil lei (în conformitate cu Strategia de transport și logistică), din care 1198 mil lei ar urma să fie gestionați de MTID pentru reparația și întreținerea a 7568 km convenționali de drumuri publice naționale, iar celelalte 452 mil lei – să fie repartizate APL-urilor de nivelul doi pentru întreținerea și reparația a 2854 km de drumuri locale, ținînd cont de faptul că pentru întreținerea unui kilometru de drum convențional în 2016 vor fi alocați 151,1 mii de lei.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.