22
09 2016
2722

Modificarea pensiei de întreținere poate fi cerută de către ambii părinți

Dreptul de a solicita modificarea cuantumului pensiei de întreţinere îl au ambii părinți în egală măsură. Starea materială şi familială a acestora sunt principalele condiții de care trebuie să se țină cont la modificarea mărimii pensiei acordate copilului. Curtea Supremă de Justiție a venit cu recomandări privind aplicarea de către instanțele de judecată a articolului 75 din Codul familiei. Instanţele de judecată, la examinarea litigiilor ce au ca obiect modificarea cuantumului pensiei de întreţinere a copilului minor, urmează a ţine cont de principiul interesului superior al copilului. Articolul 75 din Codul familiei prevede că „pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru doi copii şi 1/2 – pentru trei şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante”. În cazul în care unii copii rămân cu un părinte, iar alţii – cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă. Pentru a schimba valoarea pensiei de întreținere trebuie să fi apărut una din cele două condiții: schimbarea esențială a stării materiale sau a celei familiale. Astfel, instanța urmează să examineze acest fapt, întrucât părintele care solicită modificarea trebuie să respecte anumite exigențe obligatorii și să prezinte probe convingătoare în acest sens. De altfel, nu au fost prevăzute alte condiții care trebuie respectate atunci când se solicită modificarea mărimii pensiei de întreţinere, ceea ce a determinat CSJ să emită o recomandare referitoare la aplicarea de către instanțele de judecată a articolului 75 din Codul Familiei. Cert este că modificarea (micşorarea sau majorarea) cuantumului pensiei de întreţinere nu trebuie să favorizeze interesele unui copil în detrimentul altuia. Totodată, mărimea pensiei trebuie să fie una rezonabilă şi echitabilă, determinată în exclusivitate de instanţa de judecată în conformitate cu legislația în vigoare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.