26
02 2016
5448

Modificările la Codul Muncii aprobate astăzi de Parlament

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova a fost aprobat astăzi în primă lectiură de către deputații din Parlament. Astfel, angajatorul va fi obligat să prezinte salariatului, înainte de angajare, inclusiv informația referitor la durata normală a zilei și a săptămânii sale de muncă, precum și la perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator și salariat în caz de încetare a activității. Totodată, acesta va trebui să familiarizeze salariatul, la angajare, nu doar privind contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern, ci și cu privire la convențiile colective care-i sunt aplicabile. Angajatorul va mai fi obligat să indice în contractul individual de muncă pe durată determinată a temeiurilor legale și, după caz, a motivelor de fapt ce au condiționat limitarea duratei contractului sau a perioadei de prelungire a acestuia. Mai mult, acesta va trebui să țină cont de principiul nediscriminării salariaților în baza termenului determinat al contractului. Totodată, au fost propuse modificări în legătură cu terminologia utilizată. În cuprinsul articolului 48, sintagma ”clauzele contractului individual de muncă” a fost substituită prin sintagma ”condițiile de activitate”, pentru a face norma în cauză aplicabilă în sfera serviciului public.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.