03
11 2016
803

Moldova ar putea face liber schimb de date cu caracter personal cu țările UE

Republica Moldova ar putea face liber schimb de date cu caracter personal cu țările membre ale Uniunii Europene. Pentru aceasta, însă, trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție în temeiul legislației interne sau a angajamentelor internaționale. Recent, pe masa deputaților a ajuns un proiect de lege care va eficientiza activitatea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), va asigura independența instituțională și operațională a autorității prin fortificarea mecanismului de control al prelucrărilor de date cu caracter personal în toate domeniile. Și anume, CNPDCP va avea dreptul de a interveni cu acte de reacție adecvate încălcărilor admise de către operatori, în lumina incidentelor de securitate admise în sistemele de evidență a datelor cu caracter personal, dar și de a efectua controlul legalității prelucrărilor de date cu caracter personal în domenii neacoperite expres de actuala legislație. Suplimentar, proiectul va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Moldova în raport cu UE și recunoașterea nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în RM. Competența de a stabili dacă o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal îi aparține Comisiei Europene. Efectul unei astfel de decizii este faptul că datele cu caracter personal pot fi transferate liber între cele 28 de stat membre ale UE și trei țări membre ale SEE (Norvegia, Liechtenstein și Islanda) către țara terță, fără a fi necesară vreo altă măsură de securitate.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.