28
08 2017
725

Moldova și Turcia vor aplica regulile de origine a mărfurilor prevăzute de Convenția PEM

Anexa 1 la Acordul de comerț liber dintre Republica Turcia și Republica Moldova privind definiția noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă va fi substituită. O decizie în acest sens a Comitetului mixt, constituit în baza Acordului indicat, a fost semnată la Ankara la 14 decembrie 2016, iar proiectul de lege privind ratificarea Deciziei nominalizate, aprobată de Guvernul de la Chișinău a fost publicată în MO din 25 august. Documentul prevede asigurarea cadrului legal necesar în vederea respectării angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Comerț Liber, semnat cu Uniunea Europeană, punând în aplicare prevederile ce rezultă din art. 16 privind regulile de origine a mărfurilor. Pe 28 mai 2015 Parlamentul RM a aprobat aderarea țării noastre la Convenția regională privind regulile de origine preferențiale pan-euro mediteraneene - Convenția PEM, după care a și fost inițiat procesul de substituire a Anexei 1. Sistemul pan-euro mediteranean de determinare a originii mărfurilor este format dintr-o rețea de Acorduri de liber schimb, care presupun o serie de reguli de origine. Faptul permite aplicarea cumulului de origini diagonal. Substituirea noțiuni de produse originare din Anexa 1 cu cea în accepția sistemului pan-euro mediteranean va permite agenților economici din Moldova să participe activ în procesul schimburilor comerciale cu țările–membre ale Convenției, precum și să desfășoare procesele de prelucrare a mărfurilor, care beneficiază de titlu de produse originare, fiind scutite de taxe vamale în zona euro-mediteraneană. De asemenea, aplicarea Convenției PEM va crea beneficii economice, inclusiv la capitolul atragerea investițiilor în sectorul industrial prin aplicarea unor reguli unice pentru toate țările membre ale Convenției. Totodată, aplicarea regulilor de origine a mărfurilor, stipulate în Convenția PEM, va constitui o platformă favorabilă pentru identificarea furnizorilor de materie primă și a noilor piețe de desfacere în întreaga zonă mediteraneană. Decizia Comitetului mixt va întra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni, care va urma după primirea ultimei note diplomatice, ce va confirma, că cerințele legale interne pentru punere în aplicare a acesteia au fost îndeplinite. Originea mărfurilor este un element important în politica vamală, care permite tratarea diferențiată a mărfurilor, ce acced pe teritoriul vamal al unui stat. Originea mărfurilor determină nivelul taxelor vamale, aplicabile la import (preferențiale sau non preferențiale). Originea unui produs nu este altceva decât ”naționalitatea lui economică” . Originare se consideră mărfurile integral produse într-o țară (cum ar produsele primare simple, de exemplu vegetale), precum și mărfurile, a căror prelucrare în țară este de 40-60 la sută, în funcție de produs.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.