25
02 2015
1186

Moldovenii cu studii făcute în străinătate, sprijiniţi să revină acasă

Circa 6000 de burse de stu­dii peste hotare vor fi oferite în anul de studii 2015-2016 în baza celor peste 50 de tra­tate internaționale încheiate între Guvernul ţării noastre și guvernele altor state. Cele mai multe burse, 5500 la număr, vor fi oferite în baza Acor­dului de cooperare în domeniul educației încheiat cu România. Totodată, doritorii de a studia pes­te hotarele țării vor putea opta și pentru alte țări, inclusiv Federația Rusă, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Cehia, Letonia, China, Qatar. O altă oportunitate de studii peste hotare o constituie progra­mele educaționale ale guvernelor unor state, precum cel al Franței (Alianța Franceză); al Statelor Uni­te ale Americii (programele Flex, Fulbright, Muski etc.), al Germani­ei (DAAD). Începând cu 1 ianuarie 2014, tinerii din Republica Moldova pot opta și pentru programele de mo­bilitate ce sunt oferite în cadrul mecanismelor Uniunii europene pentru educație, instruire, sport și tineret – „Erasmus+”, care este accesibil și pentru țările din Parte­neriatul Estic. Astfel, studenții din țările care fac parte din acest par­teneriat vor avea posibilitatea de a primi subvenții pentru a participa la programele comunitare de mas­terat. Totodată, mecanismele re­spective ale UE oferă posibilitate să fie făcute studii doctorale, iar astfel de burse urmează să fie finanțate din Programul „Marie Skłodows­ka-Curie”, parte a noului Program pentru cercetare și inovare „Ori­zont 2020”. În același timp, tinerii pot alege și programe de mobilitate acade­mică oferite de diferite organizaţii internaţionale şi regionale, pre­cum Consiliul Europei, UNESCO, Inițiativa Central Europeană (Pro­gramul CEEPUS) și altele. Toate ofertele descrise mai sus pot fi găsi­te pe site-ul Ministerului Educației – www.edu.md la secțiunea burse. De menţionat că tinerii moldo­veni care obţin pregătire profesi­onală în străinătate sunt susţinuţi financiar pentru a reveni în ţara noastră prin intermediul unui pro­gram implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. Programul respectiv prevede plata unui salariu în mărime de 3000 de lei lunar, timp de jumă­tate de an, suplimentar la retribu­ţia obţinută la locul de muncă. Pe lângă acest salariu, tinerilor le este acordat, în caz de necesitate, su­port în căutarea unui loc de muncă şi le este achitat costul biletului de transport, procurat pentru reveni­rea în patrie. Pentru a beneficia de acest su­port, tinerii trebuie să participe la un concurs, la care se pot înscrie cei cu studii de masterat sau doc­torat făcute în străinătate şi vor să revină, temporar sau definitiv, în ţara de baştină. Aceştia pot fi anga­jaţi sau stagiari în sectorul public ori privat, iar o condiţie este ca be­neficiarii să nu fi revenit acasă mai devreme de 1 martie.


via | vocea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.