05
12 2016
1200

Noi restricții pentru doritorii de a obține cetățenia Republicii Moldova

Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor a elaborat un proiect de lege, care va restricționa accesul doritorilor de a obține sau redobândi cetățenia statului. Astfel, se propune un set de măsuri care vor spori securitatea națională, printre care, persoanele care vor dori să obțină cetățenia Republicii Moldova vor fi nevoite să renunțe la cetățenia pe care o au până la momentul depunerii cererii. Liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii RM în spațiul comunitar, dar și evenimentele din Ucraina, au sporit numărul solicitanților de cetățenie și a tentativelor de obținere a acesteia prin fraudă (falsificarea documentelor prezentate). În acest context, cu scopul consolidării sistemului de securitate națională și alinierii acestuia la parcursul european, se solicită impunerea unor noi amendamente la Legea cetățeniei Republicii Moldova. Astfel, se propune eliminarea posibilității de dobândire a cetățeniei pe bază de mandat, pe motiv că autenticitatea procurilor eliberate de autoritățile altor state nu poate fi verificată. De asemenea, persoanele care au săvârșit acțiuni prevăzute la articolul 20 din Lege nu vor fi recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova, chiar dacă întrunesc condițiile prevăzute în lege. Mai exact, este vorba de persoanele care: • au fost condamnate la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate şi au antecedente penale sau se află sub urmărire penală la momentul examinării cererii; • au participat la represalii; • au săvârşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii; • aţâţă vrajba naţională sau rasială, răspîndesc ideile fascismului, şovinismului sau stalinismului; • desfăşoară o activitate ce periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea moralitatea populaţiei; • cheamă la schimbarea sau răsturnarea prin violenţă a orînduirii sociale, consfinţite de Constituţia Republicii Moldova; • sunt implicate în activitate teroristă; • sunt cetăţeni ai unui alt stat. Conform modificărilor propuse, dobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către unul dintre părinți va constitui temei pentru dobândirea ulterioară a cetățeniei de către copiii acestuia, până la atingerea majoratului. „Aprobarea proiectului ar putea elimina confuziile și inadvertențele atestate de Curtea Constituțională în Legea cetățeniei și va consolida securitatea Republicii Moldova în vecinătatea estică”, explică autorii proiectului de lege.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.