22
11 2016
804

O comisie guvernamentală va decide utilizarea numelui statului în denumirile companiilor

Guvernul propune crearea unei comisii guvernamentale, care să fie responsabilă de utilizarea denumirii statului, inclusiv a celei istorice, la deschiderea unei firme. Asta după ce, în luna iunie, Executivul a venit cu inițiativa de a introduce taxe de 100 mii lei pentru companiile care vor să utilizeze numele statului în denumiri. Și anume, denumirea oficială sau istorică a statului: „Republica Moldova”, „Moldova”, „Țara Moldovei”, scrise cu orice tip de caractere, traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative. Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Justiției, din Comisia pentru acordarea autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ ar urma să facă parte: ministrul Justiției, preşedintele Camerei Înregistrării de Stat și alți cinci membri (reprezentanți ai ministerelor Economiei, Culturii, Agriculturii și Industriei alimentare, Cancelariei de Stat și ai Academiei de Științe a Moldovei). Comisia va recepționa şi examina cererile privind acordarea autorizației,va acorda sau va refuza acordarea autorizației, va examina sesizările privind depistarea circumstanțelor ce constituie temei de retragere a autorizației și după caz retragerea acesteia. De asemenea, au proiectul stabileşte modul și condițiile de acordare a autorizației. Și anume, solicitantul va adresa o cerere Comisiei, ca va conține următoarele acte:
  • solicitarea de acordare a autorizației;
  • denumirea și sediul persoanei juridice, numele prenumele și semnătura administratorului;
  • date privind originea geografică și natura produsului comercializat și/sau a serviciului prestat de persoana juridică.
La cerere se vor mai anexa:
  • textul denumirii solicitate, în cadrul căreia va fi utilizată denumirea oficială sau istorică a statului, verificat în prealabil de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” și Centrul Național de Terminologie în conformitate cu art. 9 alin. (7) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
  • copia actului de constituire a persoanei juridice pentru care se solicită utilizarea în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului;
  • copia hotărârii adunării de constituire a persoanei juridice, adoptată cu majoritatea voturilor fondatorilor, sau copia hotărârii adunării asociaților, adoptată în condițiile legii și conform actului de constituire a persoanei juridice, privind utilizarea în denumirea persoanei juridice a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova;
  • declarația pe propria răspundere, că genurile de activitate desfășurate sau care vor fi desfășurate de persoana juridică, nu contravin bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului;
  • documentul ce atestă achitarea taxei pentru acordarea autorizației.
În cazul adoptării deciziei de refuz în acordarea autorizației solicitantului i se restituie taxa pentru acordare a autorizației. Autorizația se acordă pe un termen nedeterminat. Dacă o companie nu va respecta regulile stabilite de Executiv pentru folosirea denumirii statului, aceasta ar urma să fie sancționată cu până la 400 de unități convenționale și cu retragerea dreptului de a mai utiliza denumirea statului.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.