22
03 2016
763

O nouă instituție publică va fi creată de Parlament

În Republica Moldova urmează a fi creată Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor. Aceasta va fi o autoritate independentă, care va soluţiona contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.

Potrivit unei inițiative pregătite de Ministerul Finanțelor, insituția va avea 15 angajați, șase dintre care vor avea statut de consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul și vicedirectorul agenției.

Conducătorii instituției vor fi numiţi de Parlament, cu votul majorității simple a deputaților, la propunerea președintelui Legislativului și vor avea mandate de cinci ani, cu posibilitatea de a avea două mandate consecutive. Selectarea candidaților pentru ocuparea funcției de consilier se va face în baza unui „concurs deschis imparțial și transparent”, organizat de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe.

Pentru a asigura o autonomie deplină, deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor vor putea pot fi contestate doar de instanțele de judecată, se spune în proiect.

Funcționarii care vor munci în noua instituție vor avea salarii generoase. Directorul și adjunctul său vor fi plătiți lunar cu 9 585 și, respectiv, 8 775 lei. Ceilalți patru consilieri vor avea un salariu de 8 100 lei. Restul unităților de personal vor fi remunerate conform Legii cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

Luînd în considerație responsabilitățile care vor reveni consilierilor de soluționare a contestațiilor este necesar un nivel corespunzător de remunerare, deoarece persoanele cu asemenea poziții ar putea fi expuse în orice moment tentațiilor financiare sau de altă natură și trebuie să fie capabili să reziste acestor tentații, motivează Ministerul Finanțelor în nota informatică a proiectului.

Potrivit calculelor preliminare, pentru activitatea Agenției Naționale pentru Soluționare Contestațiilor ar fi necesară alocarea din bugetul de stat 1,1 milioane lei. Mijlocele financiare vor fi distribuite pentru cheltuielile de personal, întreținerea curentă a oficiului instituției, dotarea cu mobilier, tehnică de calcul și birotică.

via | ziarulnational.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.