04
11 2015
790

Obiective de Dezvoltare Durabilă, discutate în format extins la Chişinău

Reprezentanţii Guvernului, inclusiv secretari de stat, specialişti în analiză şi monitorizare a politicilor, împreună cu cei ai societăţii civile şi ai partenerilor de dezvoltare au lansat săptămâna aceasta discuţii la nivel naţional în vederea adaptării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la contextul Republicii Moldova. În cadrul atelierului de lucru s-a menţionat că cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), formulate la nivel global cu participarea țărilor și aprobate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pe 25 septembrie 2015, vizează eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților, asigurarea bunăstării tuturor și dezvoltării economice prin protejarea planetei. Fiecare obiectiv are ținte specifice care trebuie atinse în următorii 15 ani de către țările care au aderat la agenda de dezvoltare post-2015, printre care și Republica Moldova. Ulziisuren Jamsran, reprezentanta de ţară UN Women în Moldova, a subliniat importanța lansării imediate a acțiunilor de naționalizare a Agendei de Dezvoltare Durabilă care trebuie să fie, de fapt, o transpunere a dorințelor și voinței populației țării, complementată de rolul și contribuția care fiecare dintre noi o poate aduce pentru a produce schimbarea dorită la nivel de persoană, în calitatea lor de membri ai societăţii. Participanții la atelier au menționat necesitatea găsirii de modalități mai eficiente de acumulare a memoriei instituționale pentru a asigura coerență și durabilitate în măsurile întreprinse de stat, conlucrarea între specialiștii din cadrul autorităților. Narine Sahakyan, reprezentanta permanentă adjunctă a PNUD Moldova, a afirmat că „agenda globală de dezvoltare poate deveni una de succes în Republica Moldova doar dacă, la acest moment incipient, țara va prioritiza țintele populației și integrarea acestora în cadrul de politicilor existente”. Drept exemplu relevant pentru Republica Moldova poate servi Obiectivul 16 „Pace, justiție și instituții puternice”, constituentele căruia sunt esenţiale pentru generarea de noi resurse şi schimbare în bine în societate. Doi experți internaționali din Oficiul PNUD Istanbul și UNECE, Elena Danilova-Cross și Andres Vikat, au relatat despre complexitatea ODD-urilor, sinergiile și legăturile între obiective și ținte, coerența care se dorește între sectoarele economiei și grupurile țintă. Participanții la reuniune au descris următorul pas care trebuie urmat incluzând asumarea de către viitorul Guvern a Agendei de Dezvoltare Durabilă, elaborarea la nivel tehnic de către Cancelaria de Stat și Cabinetul prim-ministrului, a unei foi de parcurs pentru localizarea ODD-lor cu limite de timp, responsabilități clare și o abordare agreată de comun. Acțiunea a fost realizată în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național” cu suportul PNUD și UN Women în Moldova, precum și în colaborare cu Oficiul Regional PNUD din Istanbul și Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE).

via | trm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.