01
07 2016
1639

Operatorii de turism vor fi obligaţi să deţină un fond de garanţie

Agenţia Turismului a lansat procesul de elaborare a mecanismului de implementare a articolului cu referire la garanţie din Codul civil. Modificarea de bază prevede că organizatorul sau detailistul trebuie să aducă garanţii pentru a asigura, în caz de insolvabilitate, rambursarea sumelor achitate de turist şi repatrierea acestuia. Agenţia Turismului a lansat procesul de elaborare a mecanismului de implementare a articolului menţionat. Reprezentanţii Agenţiei Turismului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, ai băncilor şi companiilor de asigurări au discutat despre modificările ce urmează a fi operate. Întru acordarea suportului logistic, la solicitarea Agenţiei Turismului, la şedinţă au participat şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism din România. Dezbaterile în cadrul şedinţei au fost axate pe identificarea unui mecanism eficient, care să protejeze consumatorii, dar, în acelaşi timp, să nu conţină impact negativ major asupra mediului de afaceri. Au fost enunţate diferite instrumente, aşa ca poliţa de asigurare emisă de companii de asigurare, crearea unui fond de garantare pentru operatori şi agenţii de turism, garanţia bancară, posibilitatea utilizării activelor companiei drept garanţie, contul fiduciar, alte mecanisme. La finalul şedinţei s-a decis de a examina posibilitatea identificării a 2-3 instrumente de implementare a prevederilor Codului civil. S-a convenit că Agenţia Turismului a Republicii Moldova, cu suportul Autorităţii Naţionale pentru Turism din România, va examina suplimentar legislaţia ţărilor UE şi va identifica soluţia pentru Moldova.


via | www.radiochisinau.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.