07
12 2015
997

Oportunităţi de angajare pentru studenţii UTM oferite de Î.S. „Fiscservinform”

Misiunea Î.S. „Fiscservinform” constă în realizarea unui set de responsabilităţi cu o importanţă strategică pentru Sistemul naţional fiscal. În acest mod, produsele şi serviciile informaţionale dezvoltate de specialiştii întreprinderii şi oferite de Serviciul Fiscal de Stat au la bază bunele practici internaţionale în domeniul IT, un nivel înalt de calitate şi o echipă consolidată de colaboratori, care asigură performanţa fiecărui serviciu prestat. Respectiv, în contextul „Târgului locurilor de muncă”, organizat recent (19.11.2015) de Universitatea Tehnică a Moldovei, Î.S.”Fiscservinform” a fost prezentă cu mai multe oferte de locuri vacante pentru studenţii care îşi doresc să înceapă sau să avanseze în carieră alături de noi. „Reieşind din complexitatea serviciilor elaborate şi termenii adesea foarte restrânşi de realizare a acestora, cu certitudine putem spune că obţinem rezultate foarte bune. Fiecare activitate sau proces de afaceri este un mod de exprimare a talentului şi creativităţii angajaţilor întreprinderii. Şi pentru că avansăm, ne-am propus să identificăm tineri specialişti din domeniul IT, care doresc să muncească alături de noi şi să acumuleze experienţă profesională prin dezvoltarea unor proiecte complexe şi interesante din sfera e-guvernării RM. Tindem să stabilim cât se poate de clar sarcinile ce le avem de atins împreună cu echipa, însă lăsăm ca fiecare să adauge un element personal la prezentarea rezultatelor şi de fiecare dată aceştia reuşesc să ne uimească cu idei şi soluţii ingenioase. Încurajăm dezvoltarea continuă a capacităţilor profesionale şi încercăm să cultivăm acele calităţi unice pe care le deţin angajaţii noştri.” - comunică Vitalie Coceban, Administratorul întreprinderii. Oportunităţile oferite de Î.S. „Fiscservinform” întru avansare profesională şi obţinerea unor calificări profesionale de valoare sunt incontestabil punctele care ne definesc. Iniţiativa şi implicarea sunt înalt apreciate şi remunerate, iar rezultatele de care dau dovadă colaboratorii sunt apreciate prin stimulente materiale şi diplome de merit. Factorul uman este o resursă mult mai specială decât toate celelalte, de aceea fiecare specialist al întreprinderii este abordat drept o personalitate înainte de orice, iar comunicarea la fiecare nivel este încurajată şi binevenită. Activităţile diverse în care echipa Î.S. „Fiscservinform” se implică, au menirea să sprijine modernizarea socială, în special automatizarea deservirii cetăţenilor şi digitizarea interacţiunii dintre sectorul privat şi cel public. Întru realizarea scopului trasat, oferim colaboratorilor un mediu de lucru psihologic armonios, ergonomic şi utilat pentru ca munca fie desfăşurată în condiţii de maximă comoditate şi satisfacţie. De la începutul anului, în cadrul întreprinderii a fost lansat un proces permanent de identificare şi selectare a tinerilor specialişti în domeniul IT, oferindu-le oportunitatea de participare la un program gratuit de acumulare a experienţei profesionale, prin dezvoltarea unor proiecte complexe şi interesante din sfera guvernării electronice. Persoanele vizate au avut drept motivare angajarea lor finală în câmpul de muncă al întreprinderii. Respectiv, persoanele interesate într-un job diversificat, original şi bine remunerat, unde munca depusă va fi pe deplin apreciată şi desfăşurată alături de oameni iscusiţi şi calificaţi în domeniul IT - sunt binevenite în echipa noastră şi pot aplica pentru unul din posturile vacante disponibile pe pagina oficială a întreprinderii - www.fiscservinform.md.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 822 009 sau vizitaţi pagina web www.fiscservinform.md. Suntem disponibili şi aşteptăm cu mult drag să Vă cunoaştem.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.