10
11 2015
1552

Planul Urbanistic al oraşului Chişinău va fi reactualizat

Primăria municipiului Chişinău a iniţiat procedura de elaborare a proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău. Proiectul de decizie în acest sens va fi înaintat spre examinare Consiliului municipal Chişinău. Aleşii locali vor examina studiul „Analiza Planului Urbanistic General actual şi formarea Caietului de Sarcini pentru reactualizarea acestuia”, elaborat de către ÎMP „Chişinău-Proiect” şi urmează să aprobe Caietul de Sarcini pentru elaborarea proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău. De asemenea, Consiliul municipal Chişinău va constitui colectivul de anchetă publică pentru consultarea populaţiei în procesul de elaborare şi aprobare a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Studiul „Analiza Planului Urbanistic General actual şi formarea Caietului de Sarcini pentru reactualizarea acestuia”, precum şi proiectul Caietului de Sarcini, pot fi accesate pe pagina web www.chisinau.md.

via | trm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.