22
07 2016
864

PNUD a elaborat un proiect de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale din Moldova

Echipa de consultanţi din cadrul Programului Naţiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) a elaborat şi va înainta pentru aprobare Fondului verde pentru Climă (FVC) un proiect privind îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice şi rezidenţiale din Republica Moldova. O declaraţie în acest sens a fost făcută ieri de Dafina Gherceva, coordonator ONU şi PNUD în R. Moldova, în cadrul unei întrevederi de lucru cu viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei. Proiectul va fi implementat începînd cu anul 2017, iar bugetul este estimat la 30 milioane de dolari SUA, bani oferiți de partenerii de dezvoltare sub formă de grant. Potrivit Serviciului de presă al ME, Dafina Gherceva a accentuat că printre obiectivele implementării acestui proiect se numără dezvoltarea unui program guvernamental privind reabilitarea clădirilor din punct de vedere al eficienţei energetice, consolidarea capacităţilor asociaţiilor de proprietari de locuinţe şi consolidarea capacităţilor pentru a garanta obţinerea economiilor de resurse energetice și monetare, utilizarea experienţei obţinute pentru extinderea proiectului în toate localităţile ţării ș.a. În scopul realizării iniţiativei propuse, PNUD îşi propune crearea unor relații de parteneriat cu o instituţie financiară internaţională, dar şi cu băncile locale. În procesul de elaborare şi implementare a proiectului va fi luată în considerare experienţa proiectelor aflate în curs de implementare, cum ar fi ”ESCO Moldova”, care au drept scop sporirea eficienței energetice, creșterea gradului de securitate energetică a statului. Viceprim-ministrul Octavian Calmîc a salutat iniţiativa PNUD şi a specificat că problemele eficienţei energetice, sporirea nivelului de securitate energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră constituie obiectivele cheie în strategiile autorităţilor naționale din sectorul energetic. Pentru atingerea obiectivelor propuse, noi salutăm orice inițiativă a partenerilor de dezvoltare și sîntem deschiși pentru o colaborare cît mai eficientă pentru realizarea unor asemenea proiecte. Drept exemplu sînt și proiectele de energie și biomasă, care sînt unele de succes în Republica Moldova, a accentuat ministrul Economiei. De asemenea, vicepremierul a menţionat că realizarea unui asemenea proiect va contribui la implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare "Moldova 2020", care presupune reducerea consumului de energie prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.