12
12 2014
1320

Populația s-a reorientat și preferă să-și plaseze economiile în depozite valutare

Ieftinirea leului moldovenesc a determinat populația să-și plaseze economiile în depozite bancare în valută. Cu începere din luna mai, depozitele la termen ale persoanelor fizice în valută au crescut cu rate lunare de circa 30 la sută pe fundalul evoluției descendente a depozitelor în lei. Pe de altă parte, precum se menționează în publicația MEGA ”Analiza creșterii economice din Moldova”, lansată joi de Centrul Analitic Expert-Grup, redistribuirea economiilor populației în favoarea depozitelor valutare are efecte asupra ratelor de dobîndă. Pentru a face mai atractivă plasarea economiilor în lei moldovenești băncile au stopat reducerea dobînzilor la depozitele în lei, acestea înregistrînd o ușoară creștere în ultimele luni. Pe fundalul unui mediu inflaționist relativ stabil se reduc și ratele dobînzilor la creditele în lei. Iar creșterea resurselor, din contul majorării depunerilor valutare ale populației permite băncilor să reducă ratele de dobîndă asociate depozitelor în valută. Ratele dobînzilor la creditele în valută au cunoscut o evoluție oscilatorie, acestea au variat între 7-8%, - a precizat Alexandru Fala, director de programe, Expert-Grup. El a spus că și la creșterea nivelului creditelor noi acordate împrumuturile în valută au avut o contribuție mai mare, pe cînd cea a creditelor în lei în volumul total al împrumuturilor este în scădere. O altă consecință a deprecierii monedei naționale și a încetinirii creșterii economice în Moldova o constituie înrăutățirea calității portofoliului de credite. Ponderea creditelor neperformante în total credite s-a majorat în septembrie cu 3,4 puncte procentuale față de luna decembrie 2013. Calitatea mai rea a portofoliului de credite este, în opinia Expert-Grup, și o urmare a unor factori, care nu țin de deprecierea monedei naționale, ci de mișcările obscure din sectorul bancar. Anume băncile, care au fost și sunt supuse ”raidurilor”, în prezent înregistrează o deteriorare mai rapidă a activelor. Crează blocaje în activitate băncilor și ”războaiele corporative, afectînd, astfel, performanța băncilor. Totodată, înrăutățirea portofoliului de credite a diminuat nivelul de capitalizare a băncilor. Creșterea rapidă a reducerilor calculate pentru pierderi la active și angajamente condiționate s-a reflectat, a fost afectat capitalul normativ total al băncilor, care s-a majorat doar cu 3,1% în septembrie 2014 față de decembrie 2013. În același timp activele ponderate la risc au crescut cu 19,8%, - a relevat Fala. Expert-Grup recomandă BNM să acorde o atenție mai mare în procesul de luare a deciziilor privind politica valutară, în condițiile în care 40 la sută din credite sunt împrumuturi în valută. De asemenea Expert-Grup consideră că, atît BNM, cît și alte instituții publice de resort ar trebui să fie mult mai severe față de băncile, care se aventurează în tranzacții nejustificate economic și față de persoanele, ce realizează sau sunt complice la efectuarea operațiunilor frauduloase. Și în această ordine de idei, reforma autentică a justiției și a instituțiilor publice capătă o importanță cardinală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.