13
02 2015
3598

Precizări în legătură cu scutirea personală la calcularea impozitului pe venit

Fiecare persoană care obţine venituri are dreptul la o scutire personală anuală în mărime de 9516 lei pe an – sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului. Pentru a beneficia de scutirea personală la locul de muncă, urmează a fi depusă o cerere la angajator prin care îl informează despre faptul că vrea să beneficieze de o scutire, fie personală, fie pentru soţ sau soţie. Mecanismul funcţionează şi invers: persoana poate depune o cerere pentru a renunţa la scutirea personală în favoarea soţului sau a soţiei. Şefa Direcţiei metodologia impozitelor directe şi impozitarea internaţională din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Veronica Vragaleva, a declarat pentru IPN că în limitele prevăzute de actele normative pot apărea circumstanţe în care persoana poate renunţa la scutirea personală. De exemplu, persoana întreţinută nu poate avea venituri mai mari de 9516 lei anual. Codul Fiscal permite renunţarea la scutirea personală în favoarea soţului. Pentru aceasta este nevoie ca persoana să depună o cerere la angajatorul său prin care renunţă la scutirea personală, iar celălalt soţ depune o cerere la propriul loc de muncă pentru a beneficia scutirea pentru soţ/soţie, astfel ca valoarea scutirii să fie dedusă din salariul acestuia. Veronica Vragaleva a precizat că, atunci când acest lucru nu a fost făcut pe parcursul anului, ci la final de an soţii decid că scutirea personală să fie transferată celuilalt, ambii soţi trebuie să prezinte declaraţia cu privire la venit, până la 25 martie a anului ulterior anului de raportare, prin care cel care cedează scutirea nu o indică în declaraţie. Respectiv, în cazul în care angajatorul a reţinut impozitul pe venit ţinând cont de scutirea personală, persoana va trebui să mai achite nişte bani, dar cel care primeşte scutirea o va indica în mărime dublă. Dacă o persoană informează angajatorul şi de scutirea soţiei, atunci acesta împarte scutirea la 12 luni şi în fiecare lună îi dă a 12-a parte. Adică dacă o persoană are un salariu care variază, în acest caz scutirea nu se deduce dintr-un singur salariu, dar treptat, pe parcursul anului. Dacă la sfârşit de an toată scutirea nu ajunge la 9516 lei, atunci persoana depune declaraţia pe venit şi poate să-şi ridice diferenţa care există.

via | ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.