31
10 2016
1834

Prelungirea nejustificată a controlului de stat va fi sancționată

Instituțiile abilitate cu funcții de control vor fi sancționate în cazul în care nu respectă regulile de aplicare a controlului inopinat și admit ilegalități în timpul controlului la fala locului. Pentru a putea face posibilă sancționarea instituțiilor responsabile, Codul Contravențional a fost completat cu prevederi în acest sens. Astfel, pentru inițierea controlului inopinat în afara temeiurilor stabilite de lege se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, adică de la 5000 de lei la 7500 de lei. Amenda se aplică persoanei cu funcţie de răspundere. De asemenea, conform ultimelor modificări neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru stocare a delegației de control și/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al controalelor, conform procedurii și limitelor de timp prevăzute în lege, se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale. Amenda se aplică persoanei cu funcţie de răspundere. De asemenea, neutilizarea listei de verificare corespunzătoare în timpul controlului de stat de către organul de control se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale. Amenda se aplică persoanei cu funcţie de răspundere. Important este că și prelungirea nejustificată a duratei controlului, peste limitele de timp stabilite de lege, se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale, adică de la 15000 de lei la 25000 de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Dacă persoana supusă controlului nu poate obține procesul-verbal de control, atunci persoana cu funcție de răspundere va fi sancționată cu maxim 150 de unități convenționale. Aceste modificări, care sunt o parte dintr-un set de completări a Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare într-o perioadă de 6 și 12 luni. În timp de 5 luni Guvernul trebuie să propună Parlamentului proiectele necesare pentru modificarea legislației, astfel încât modificările să poată fi puse în aplicare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.