29
07 2015
971

Primul pas spre un mecanism de recunoaștere reciprocă a AEO între RM și UE

Facilitarea comertului între UE și Republica Moldova prin simplificarea procedurii de trecere a frontierei pentru agenții economici din toate statele-membre UE care dețin Certificate AEO, acesta este obiectivul general al proiectului pilot implementat la postul vamal de frontieră Leușeni. Serviciul Vamal al Republicii Moldova în colaborare cu Autoritatea vamală din România și cu sprijinul Comisiei Europene a implementat proiectul-pilot privind recunoașterea Agențior Economici Autorizați (AEO) din UE la postul vamal de frontieră Leușeni. Beneficiile care Serviciul Vamal al Republicii Moldova va acorda AEO din UE prevăd:
  • trecerea în regim prioritar a frontierei, utilizînd pista specială pentru AEO
  • numărul redus de controale vamale
  • economisirea timpului și reducerea costurilor operaționale aferente traficului transfrontalier
Proiectul se bazează pe mecanismele de cooperare transfrontalieră, implementate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi de Direcţia Generală a Vămilor din România începînd cu 2010, care au fost apreciate de reprezentanții Comisiei Europene. Tudor Balițchi, Director general a Serviciului Vamal susține, că acest proiect-pilot reduce durata și costurile de trecere a frontierei pentru AEO din statele membre UE, ceea ce în final facilitează dezvoltarea comerțului între RM și UE. Proiectul-pilot este primul pas spre un mecanism de recunoaștere reciprocă a AEO între RM și UE, care se propune a fi promovat pe parcursul anului. Pentru detalii vă invităm să consultați materialul informațional aici. Notă: Proiectul - pilot a fost aprobat în cadrul primei reuniuni a Subcomitetului Vama în cadrul Acordului de Asociere, la 20 mai la Chișinău ca primul pas spre mecanismul de recunoaștere reciprocă AEO între RM și UE, conform următoarelor prevederi ale Acordului de Asociere. Articolul 193, paragraful 1 litera (k): Părțile introduc şi aplică proceduri simplificate pentru operatorii economici autorizaţi, pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii; Articolul 197, litera (j): Părțile stabilesc, acolo unde este relevant şi adecvat, recunoaşterea reciprocă a programelor de parteneriat comercial şi a controalelor vamale, inclusiv a măsurilor echivalente de facilitare a comerţului. De menționat că pista de traversare prioritară a frontierei este accesibilă în toate punctele de trecere a frontierei RM pentru cele 80 de companii din RM care dețin statutul AEO.
via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.