26
10 2016
900

Procedura de intrare pe piața serviciilor poștale va fi simplificată

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță că, începând cu 29 octombrie 2016, persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători în Republica Moldova, care intenționează să furnizeze servicii poștale pot intra pe această piață, utilizând simpla procedură de notificare a ANRCETI cu privire la intenția de a desfășura activități de furnizare a serviciilor respective. Acest regim simplificat de intrare pe piață, numit regim de autorizare generală, va fi pus în aplicare de către ANRCETI în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale. Potrivit prevederilor legale, furnizorii de servicii poștale existenți la data intrării în vigoare a acestei legi (29 aprilie 2016) care doresc să continue activitatea de furnizare a serviciilor poștale au obligația să notifice ANRCETI privind intenția dată până la data de 29 noiembrie 2016. Până în prezent, acești furnizori activează în baza licențelor pe gen de activitate în sectorul poștal. Persoanele interesate vor realiza notificarea prin completarea formularului – tip al notificării, care poate fi descărcat de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa www.anrceti.md. Formularul include informații ce urmează a fi comunicate de persoana care intenționează să furnizeze servicii poștale pentru a beneficia de dreptul de a furniza serviciile respective (datele necesare pentru identificarea furnizorului și comunicarea cu acesta, nominalizarea serviciilor pe care persoana intenționează să le furnizeze și descrierea generală a rețelelor poștale ale acestuia, data estimativă a începerii activității). Persoanele în cauză pot alege din cele 10 tipuri de servicii poștale din afara sferei serviciului poștal universal, incluse în formular, gama de servicii pe care doresc să le furnizeze, iar Î.S. Poșta Moldovei, desemnată drept furnizor al serviciului poștal universal, - serviciile din sfera serviciului poștal universal stabilite de aceeași lege. Transmiterea notificării, însoţită de documentele de înregistrare a persoanei respective în calitate de întreprinzător, către sediul ANRCETI (bd. Ștefan cel Mare 134, MD – 2012, Chișinău) se efectuează în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către reprezentantul împuternicit al persoanei care intenţionează să furnizeze servicii poştale, contra semnătură; prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire sau printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică autentică. ANRCETI, în cel mult 15 zile de la data transmiterii notificării, va elibera persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispoziţiilor legale un certificat-tip, prin care se atestă depunerea notificării de către persoana respectivă, înscrierea acesteia în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale, precum şi drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii poştale. Regimul de autorizare generală conferă persoanei care a transmis notificarea dreptul de a furniza servicii poștale în condițiile regimului nominalizat și de a încheia acorduri de utilizare a rețelei poștale publice. Perfectarea documentelor în cadrul regimului de autorizare generală se realizează de către ANRCETI gratis, iar dreptul de a furniza servicii poştale este valabil fără vre-o limitare în timp, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.