01
08 2016
931

Proiectul ce îmbunătățeşte managementului corporativ și administrarea riscurilor băncilor votat în parlament

Modificările la legile cu privire la instituțiile financiare şi Banca Națională a Moldovei au drept scop asigurarea corelării bazei legislative existente cu elementele propuse de noul cadru legislativ de redresare a băncilor, de extindere a atribuțiilor BNM. Modificările vor permite continuarea consolidării bazei juridice naționale ce reglementează procesul de creare a filialelor băncilor străine în Moldova. În legea cu privire la instituțiile financiare va fi inclus un nou compartiment – Regimul filialelor băncilor străine, care va reglementa condițiile de activitate a filialelor băncilor străine în RM, cerințele față de licențierea lor, capitalul, conducerea filialei, procedurilor de evaluare a calității băncii străine care solicită deschiderea filialei, descrie condițiile de retragere a licenței filialei, cerințele de publicare a rapoartelor financiare, etc. Alte amendamente au drept scop asigurarea dezvoltării managementului corporativ din bănci, conform principiilor internaționale, din punct de vedere a două aspecte importante. Este vorba despre creșterea gradului de responsabilitate a membrilor consiliului de administrare și structurilor executive ale băncilor, prin garantarea că anume aceste persoane sunt responsabile de activitatea continuă a instituțiilor date, dar și stabilirea de către BNM a principiiilor, criteriilor tehnice și altor cerințe în acest sens, care trebuie să fie respectate de bănci. Rectificările prevăd și cerințe suplimengtare față de administratorii provizorii și speciali ai băncilor și stipulează că în cazul retragerii confirmării de către BNM sau altă structură de reglementare, aceștia nu vor putea deține funcții în sectorul financiar sau instituții de stat în decurs de 10 ani. Amendamentul are drept scop perfecționarea continuă a sistemului de promovare în bănci a persoanelor care corespund principiilor adecvate pentru asigurarea viitoarei guvernări corporative în bancă. În contextul transparenței și creșterii calității acționarilor băncii, amendamentele prevăd că nicio persoană nu poate obține acțiuni ale băncii în calitate de contribuție în capitalul social al acesteia. Modificările mai prevăd înăsprirea sancțiunilor din partea BNM față de bănci, acționari sau administratori, ceea ce va proteja băncile de riscurile excesive, va permite consolidarea sistemului de supraveghere bancară și va îmbunătăți managementul corporativ. De asemenea, va fi introdos compartimentul Responsbailitate pentru incapacitatea de plată a băncii.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.