27
01 2017
813

Raportul Comitetului European pentru Drepturi Sociale, făcut public

Comitetul European pentru Drepturi Sociale a publicat concluziile privind respectarea normelor sociale şi economice pentru 2016 în 34 state membre ale Consiliului Europei. Documentul constată că Republica Moldova este în conformitate cu Carta Socială a Drepturilor Omului doar în 5 din 16 situaţii analizate. În privința Republicii Moldova, Comitetul European pentru Drepturi Sociale a formulat concluzii pentru 16 situaţii, dintre care doar 5 s-au dovedit a fi conforme cu Carta Socială a Drepturilor Omului, iar 9 sunt neconforme. Celelalte 2 situații au nevoie de mai mult timp pentru examinare. În documentul publicat pe data de 25 ianuarie 2017 se constată că în ţara noastră se respectă prevederile articolelor ce țin de:
  • dreptul la stabilirea sau să menținerea serviciilor gratuite de angajare pentru toți lucrătorii
  • dreptul persoanelor cu handicap la educație şi formare profesională
  • dreptul de ieşire al cetățenilor care doresc să exercite o activitate lucrativă pe teritoriul celorlalte părți
  • și dreptul la protecție în caz de concediere.
Comitetul European pentru Drepturi Sociale a constat însă mai multe încălcări ai articolului ce reglementează dreptul la muncă. Potrivit documentului, politicile implementate de autoritățile moldovenești privind ocuparea forței de muncă nu au fost adecvate pentru combaterea șomajului. Totodată, restricțiile la încadrarea în câmpul muncii a cetățenilor altor state semnatare în serviciul public sunt excesive, fapt ce constituie o discriminare pe criterii de naționalitate. De asemenea nu este favorizată o orientare, formare şi readaptare profesională corespunzătoare. În Republica Moldova nu este garantat accesul egal și eficient la angajare al persoanelor cu handicap. În țară noastră mai persistă discriminarea în funcție de sex, or nu în toate profesiile sunt acceptate femei. Reglementările care guvernează angajarea lucrătorilor străini nu sunt flexibile. De exemplu, încetarea contractelor de muncă cu lucrătorii străini duce la anularea permiselor de ședere temporară, obligându-i pe cei din urmă să părăsească țara cât mai curând posibil. De asemenea, autorii raportului au observat încălcarea dreptului lucrătorilor vamali la grevă. Documentul mai precizează că Republica Moldova trebuie să se conformeze în situaţiile prevăzute de articolele ce țin de dreptul la orientare profesională, și dreptul la demnitate în muncă. În total, în 34 de țări incluse în raport Comitetul European pentru Drepturi Sociale a constatat 166 de încălcări legate de ocuparea forței de muncă, formare profesională și egalitatea de șanse în 2016. Carta socială europeană este un tratat al Consiliului Europei care garantează drepturile sociale şi economice ale omului. Aceasta a fost adoptată în 1961 şi revizuită în 1996. Carta reprezintă o referinţă normativă pentru drepturile sociale pe întreg continentul european, inclusiv Republica Moldova. Republica Moldova a ratificat Carta socială europeană revizuită la 8 noiembrie 2001 şi a acceptat 63 din 98 de dispoziţii ale Cartei revizuite.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.